Economie & Financiën

12/06/2015 - Griet Smaers
Na vijf jaar is iets meer dan de helft van de startende vrouwelijke ondernemers nog actief. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Griet Smaers aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s. Het aantal vrouwelijke ondernemers stijgt ook lichtjes, maar er is volgens Smaers nog heel wat werk aan de winkel. ‘Werk moet ook werkbaar zijn voor zelfstandigen. Het is belangrijk dat we met dit aspect rekening houden.’
10/06/2015 - Roel Deseyn
Het arrest van het Hof van Cassatie waardoor de fiscus voortaan onrechtmatig verkregen bewijs mag gebruiken tegen een belastingplichtige roept vragen op CD&V-kamerlid Roel Deseyn: “Er kan toch geen sprake zijn van willekeur? We zullen het arrest zorgvuldig moeten onderzoeken en indien nodig een wetgevend initiatief moeten nemen. De burgers en ondernemingen heeft recht op een transparante, rechtvaardige en respectvolle behandeling door de fiscus.”
De CEO's van grote multinationals als McDonalds en Ikea weigeren in te gaan op de uitnodiging van het Bijzondere Commissie over de tax rulings (TAXE) in het Europees Parlement. "Een schandaal," vindt Europarlementslid en plaatsvervangend lid van de Commissie, Tom Vandenkendelaere, "Om hun eigen belangen te verdedigen komen deze bedrijven en hun lobbyisten elke dag aankloppen aan de deur van het Parlement. Maar wanneer datzelfde Parlement hen om uitleg vraagt over hun belastingdeals, geven ze niet thuis en verstoppen ze zich achter agendaproblemen. Dit kan niet zonder gevolgen blijven."
28/05/2015 - Roel Deseyn
Waar in 2011 nog 385.063 mensen gebruik maakten van het sociaal telecomtarief, is dit in 2014 afgenomen naar 305.913 begunstigden. Dat is een daling met maar liefst 21%. ‘Het is opvallend hoe weinig mensen gebruik maken van het sociaal tarief voor internet. Hierop heeft men nochtans recht sinds augustus 2012.’, zegt CD&V-Kamerlid Roel Deseyn naar aanleiding van een parlementaire vraag (MV 3694) aan de minister van Digitale Agenda.
07/05/2015 - Kris Peeters
Verplichte oorsprongsetikettering op verwerkte vleeswaren en zuivelproducten is geen goede zaak, vinden zowel de partners in het ketenoverleg als Vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. “Verplichte oorsprongsetikettering kan misbruikt worden om gelijkaardige producten uit andere lidstaten te verdringen. Dit past niet in een ééngemaakte markt,” aldus Kris Peeters. Hij zal bij Europa aandringen op een vrijwillige oorsprongsetikettering die het marketingpotentieel van een typisch product of productieproces uit een streek net versterkt.

Pagina's