Gelijke kansen

26/05/2014 - Els Van Hoof
Op basis van de voorlopige resultaten stelt Vrouw & Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van CD&V, vast dat er zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement meer vrouwen verkozen zijn dan bij de vorige verkiezingen. Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij: ‘Sinds de wet Smet-Tobback is het verplicht om evenveel mannen als vrouwen op de lijsten te hebben. Dat blijft duidelijk zijn vruchten afwerpen. Vrouwen zijn een vaste waarde geworden in het parlement. Hun aandeel stijgt gestaag’.
11/04/2014 - Ward Kennes
Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes is tevreden met het advies van de auditeur van de Raad van State. Zijn stelling dat het algemeen verbod op het dragen van religieuze kentekenen in het GO! niet verenigbaar is met het recht op godsdienstbeleving en de vrije meningsuiting, sluit nauw aan bij de standpunten die Kennes zelf daarover in de commissiebesprekingen heeft ingenomen.
26/03/2014 - Els Van Hoof, - Sonja Becq
De commissie Justitie van de Senaat heeft een CD&V-wetsvoorstel goedgekeurd dat kinderen die geboren zijn in een lesbische relatie op gelijke voet plaatst met kinderen die geboren worden in een heterorelatie. Indien het lesbisch koppel gehuwd is, wordt de echtgenote van de moeder van het kind automatisch meemoeder. Wanneer het koppel niet gehuwd is, kan de meemoeder het kind erkennen. Vandaag de dag moeten meemoeders de volledige langdurige adoptieprocedure doorlopen via een verzoek bij de jeugdrechtbank om het kind van haar partner te adopteren, maar dat zal in de toekomst niet meer nodig zijn. De Senaat hield hoorzittingen over deze kwestie. Els Van Hoof heeft in de bevoegde commissie het wetsvoorstel ingediend van collega-Kamerlid Sonja Becq, en het zijn de krachtlijnen van dit voorstel die de senatoren vandaag hebben goedgekeurd.
In het kader van Equal Pay Day morgen vragen CD&V-senatrices Sabine de Bethune, Cindy Franssen en Els Van Hoof meer aandacht voor de balans arbeid-gezin. Terwijl mannen vaak genieten van een bevoorrechte positie op de arbeidsmarkt, staan voornamelijk vrouwen nog steeds in voor het overgrote deel van de huishoudelijke taken en de zorg voor hulpbehoevende personen.
14/03/2014 - Kris Peeters
Op voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters heeft de Vlaamse regering vandaag beslist om 900.000 euro vrij te maken voor het Vlaamse Trustfonds Internationale Arbeidsorganisatie. Hiermee kunnen projecten in groeilanden en ontwikkelingslanden op het vlak van het bevorderen van de sociale dialoog en de promotie van arbeids- en milieunormen ondersteund worden.

Pagina's