Gelijke kansen

13/03/2014 - Cindy Franssen
Het plafond op basis waarvan de onderhoudsgerechtigde recht heeft op een tussenkomst van DAVO (Dienst voor Alimentatievorderingen) wordt opgetrokken van 1.373 tot 1.800 euro. Ook voorziet het betrokken wetsvoorstel (parlementair stuk nr.5-2476) meer juridische instrumenten voor DAVO om achterstallige onderhoudsgelden in te vorderen. Daarnaast zullen volwassenen die kinderen benaderen via het internet met als eigenlijke doel hen te misbruiken, wat in het jargon ‘grooming’ wordt genoemd, strenger worden bestraft (parlementair stuk 5-1823). Beide wetsvoorstellen van CD&V-gemeenschapssenator Cindy Franssen werden deze namiddag goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Senaat. “Beide voorstellen hebben een groot maatschappelijk draagvlak. Zo werd het voorstel rond de hervorming van DAVO ondertekend door de zes meerderheidspartijen. Het vond ook steun in het federaal regeerakkoord. Daarnaast werd het verbieden van ‘grooming’ in de bevoegde commissie unaniem goedgekeurd”, zegt ze hierover.
08/03/2014 - Els Van Hoof
Op Internationale Vrouwendag lanceert Vrouw & Maatschappij de Belle 20, een genderindex. ‘De Belle 20 houdt, in tegenstelling tot de gewone Bel20, geen rekeningen met aandelenkoersen, maar met de gendergelijkheid aan de top van het bedrijf’, zegt Els Van Hoof, voorzitster van Vrouw & Maatschappij. ‘Naarmate er meer gendergelijkheid in de raad van bestuur is, presteren ondernemingen beter, zo blijkt uit analyses van de Europese Commissie. Waarom dan niet op deze manier de bedrijven rangschikken?’.
06/03/2014 - Els Van Hoof
In 2012 werden 32 Afghaanse vrouwen verblijfsrecht toegekend op basis van gendergevoelige redenen. Dit blijkt uit een parlementaire vraag (5-9920) van CD&V-senatrice Els Van Hoof aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. In totaal werden er in dat jaar 271 beslissingen genomen in dossiers van Afghaanse vrouwen, die voornamelijk asiel aanvroegen samen met hun echtgenoot of familie. In de aanloop van Internationale Vrouwendag op 8 maart leek het haar interessant om ook eens een blik te werpen buiten onze landsgrenzen.
21/02/2014 - Hendrik Bogaert
Bijna 5 jaar geleden werd in Living Tomorrow de eID roadshow op gang getrokken, die in 6 maand tientallen Belgische steden aandeed, en een kleine 80.000 mensen bereikte. Instussen staat de eID bij heel veel partijen nog steeds hoog op de agenda.
10/02/2014 - Katrien Schryvers
Verplichte clausule voor compensatieregeling in huwelijks- of samenlevingscontract.

Pagina's