Gelijke kansen

19/11/2013
Tijdens het Innestocongres (15-17 november 2013) in Centerparcs de Vossemeren in Lommel stemden de CD&V-leden over meer dan 200 amendementen op de ontwerp congrestekst. Tijdens de plenaire zitting op zaterdag, werd de uiteindelijke congres tekst unaniem goedgekeurd door de 2000 aanwezige leden.
08/11/2013 - Els Van Hoof
Op vrijdag 8 november 2013 neemt de CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij het voortouw in de Witte Lintjes-campagne in Vlaanderen en Brussel. De ‘White Ribbon’ campagne is een internationale actie tegen geweld op vrouwen. De lokale V&M-afdelingen trekken vergezeld van vrijwilligers naar zo’n 57 stations en andere druk bezochte plaatsen[1] om de daad bij het woord te voegen. Meer dan 24.000 Witte Lintjes en flyers zullen uitgedeeld worden aan reizigers en toevallige voorbijgangers.
08/11/2013 - Hendrik Bogaert
Tot nu toe konden personen met een handicap uit Vlaanderen niet automatisch op de bijzondere lijst voor personen met een handicap van Selor terechtkomen. Die lijst geeft hen, als ze slagen voor de selectieproef, voorrang bij aanwerving. Hendrik Bogaert trekt die situatie nu recht. De Ministerraad keurde vanmorgen zijn voorstel daarover goed.
06/11/2013 - Katrien Schryvers
De crisis slaat ook toe bij de gemeenten. Lokale besturen plannen minder te investeren, hogere retributies en belastingen te vragen en overwegen een inkrimping van de dienstverlening. Doorgaans hopen de gemeenten te kunnen werken met 10 procent minder personeel. Dat betekent dat er zo’n 18.000 jobs in gevaar zijn. Zo bleek uit een recente enquête van VVSG. Vooral personeel dat met pensioen gaat, zal niet vervangen worden. Ongetwijfeld wordt ook op een andere manier afgeslankt en dat bedreigt vooral de vrouwen. Immers, bij de personeelsleden die contractueel werken worden veel meer vrouwen geteld dan mannen. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers stelde hierover een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois.
05/11/2013 - Sonja Becq
Sonja Becq heeft een wetsvoorstel klaar om de pensioenrechten tussen partners gelijk te verdelen. Op die manier voorkomt men dat partners die bijvoorbeeld deeltijds gaan werken om voor de kinderen te zorgen later geen of slechts een heel laag pensioen krijgen. “We willen het wettelijk en aanvullend pensioen opgebouwd tijdens het huwelijk of samenwoonst optellen en in twee verdelen”, zegt Sonja Becq.

Pagina's