Gelijke kansen

07/10/2013 - Roel Deseyn
Roel Deseyn ijvert voor waardig werken en actie tegen kinderarbeid in het kader van de Raad van Europa.
10/09/2013 - Brigitte Grouwels
Met de steun van Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, ontwikkelde de Hogeschool Universiteit Brussel (HUB) een project waarin metrolijn 5 de hoofdrol speelt. Bedoeling van het project is de diversiteit van Brussel in de kijker te zetten en de intermodaliteit van duurzame vervoersmiddelen te stimuleren bij het grote publiek. Om het project te realiseren werkte de HUB nauw samen met “Luca, School of Arts”, ISFSC, de lokale dienstencentra en gemeenschapscentra die zich langs metrolijn 5 bevinden, de vzw Cactus&Co, Villo en de MIVB. Dit project werd deze voormiddag voorgesteld in het Weststation.
Meer steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel hebben nu ook een schepen voor Gelijke Kansen. Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) vernam van de ministers Bourgeois en Smet dat 41% van de gemeenten in Vlaanderen en Brussel effectief een schepen voor Gelijke Kansen hebben. Dat is 8% meer dan in de vorige legislatuur. De Nederlandstalige vrouwenraad had hierop aangedrongen. Ook de CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij, in hoofde van voorzitster Els Van Hoof, ijvert reeds jaren voor een volwaardig gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen op lokaal vlak.
'CD&V zal het wetsontwerp van de minister van Justitie, dat vermoedelijk aanstaande vrijdag wordt besproken op de ministerraad, goedkeuren in het parlement.' Dit zeggen senators Sabine de Bethune en Els Van Hoof naar aanleiding van de berichtgeving erover in de media. Na goedkeuring moet het mogelijk worden voor ouders om vrij te kunnen kiezen welke naam ze aan hun kinderen willen geven: die van de vader, die van de moeder, of die van allebei.
05/07/2013 - Hendrik Bogaert
Op initiatief van Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert en Staatssecretaris voor Personen met een handicap Philippe Courard, keurde de Ministerraad enkele wijzigingen goed aan de stage voor federale ambtenaren die de statutaire benoeming voor personen met een beperking toegankelijker maakt. Om statutair benoemd te worden bij de federale overheid moeten medewerkers een stageperiode doorlopen. Met de voorgestelde wijzigingen wil Hendrik Bogaert de procedure vereenvoudigen en vooral toegankelijker maken voor personen met een beperking.

Pagina's