Gelijke kansen

27/06/2013 - Hendrik Bogaert
De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) publiceerde recent haar jaarlijks rapport. De tewerkstelling van personen met een handicap blijft stijgen, ook al worden de opgelegde quota nog niet overal gehaald. Sinds 2009 is het aantal personen met een handicap blijven stijgen : 0,9% in 2009, 1,28% in 2010, 1,37% in 2011 en 1,54% in 2012.
07/06/2013 - Els Van Hoof
Op Vaderdag wil Vrouw & Maatschappij (V&M) alle papa’s naast hun ontbijt op bed ook de resultaten van haar Zij-Blij-enquête voorschotelen. Want daaruit blijkt dat de meeste ondervraagde moeders hun zorgtaken graag wat meer met hun wederhelften zouden delen. Voor vele vrouwen zou dit de combinatie van gezin en arbeid sterk verlichten. Met de enquête, die afgenomen werd bij 1.158 vrouwen in 24 gemeenten, zocht V&M naar oplossingen die zorgen voor een betere integratie van werk en gezin.
17/05/2013 - Brigitte Grouwels
17 mei is het ‘International Day Against HOmophobia’ of kortweg « IDAHO ». Drieëntwintig jaar geleden schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit officieel van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten. Vandaag de dag lijkt het ons absurd dat homo’s, lesbiennes en bi’s überhaupt ooit op die lijst stonden.
16/05/2013 - Els Van Hoof
Naar aanleiding van de Internationale Dag van het Gezin en de Goedgezinddag van CD&V organiseert Vrouw & Maatschappij naar jaarlijkse traditie haar nationale Zij Blij-dag. Op 24 plaatsen in Vlaanderen trekken lokale afdelingen tussen 10 mei en 2 juni de straat op met een enquête voor een betere combinatie van zorg, gezin en arbeid.
14/03/2013 - Hendrik Bogaert
Om een tegemoetkoming voor een handicap aan te vragen, moeten de betrokkene en zijn huisarts verschillende formulieren invullen. Deze formulieren bevatten veelal dezelfde informatie. Voortaan zullen de gegevens die de arts moet invullen verzameld worden in een digitaal medisch dossier zodat ze ook kunnen worden gedeeld met andere actoren.

Pagina's