Justitie & veiligheid

05/02/2016 - Franky Demon
De transmigratieproblematiek in de kustgemeenten dreigt uit zijn voegen te barsten. Minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA) nam vorige week enkele maatregelen, maar er is nood aan een lange termijnvisie. Deze ontbreekt vandaag, zegt Franky Demon (Kamerlid CD&V). Demon pleit daarom voor de opmaak van een Kustplan, waarin de transmigratieproblematiek in de kustgemeenten wordt aangepakt in samenspraak met àlle betrokkenen. In tegenstelling tot de Kanaalzone die 218 bijkomende agenten toegewezen krijgt, krijgt de kust er slechts 8 bij. Kan niet volgens Demon. ‘Naast een Kanaalplan moet er dringend een Kustplan komen.’
15/01/2016
Het grondwettelijk Hof heeft een bepaling uit de nieuwe naamwetgeving vernietigd omdat die vrouwen discrimineert. Nochtans was het opheffen van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen voor wat de naam van hun kinderen betreft net de doelstelling. CD&V heeft zich toen sterk verzet tegen de regeling bij onenigheid. De nieuwe wet installeerde immers een veto van de vader.
08/01/2016 - Roel Deseyn
Binnenkort komt er een meldpunt voor kwetsbaarheden in de ICT-systemen van de Belgische overheid. Dat heeft Charles Michel geantwoord op een schriftelijke vraag van CD&V-Kamerlid Roel Deseyn. Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) neemt dan eindelijk het goede voorbeeld over van haar Nederlandse tegenhanger.
15/12/2015 - Jef Van den Bergh
Auto’s van bestuurders die zware verkeersmisdrijven plegen, zoals vluchtmisdrijf of herhaaldelijk rijden onder invloed, worden vandaag de dag bijna nooit in beslag genomen of verbeurd verklaard. In de wetgeving staan namelijk twee voorwaarden die dat erg moeilijk maken voor de politierechters: de eigendomsvereiste en de koppeling aan een rijverbod. Probleembestuurders ontspringen daardoor de dans, omdat ze bijvoorbeeld geen eigenaar zijn van het voertuig waarmee het misdrijf werd gepleegd.
14/12/2015 - Jef Van den Bergh
Nog snel een sms lezen of sturen, Facebook checken of een e-mail versturen achter het stuur: één op de drie chauffeurs doet het. Het aantal boetes voor gsm-gebruik achter het stuur vorig jaar steeg dan ook ten opzichtevan de jaren voordien. Dat blijkt uit cijfers die CD&V- Kamerlid Jef Van den Bergh opvroeg aan bevoegd minister Jambon.

Pagina's