Justitie & veiligheid

30/10/2015 - Jef Van den Bergh
De politie onderwerpt steeds meer bestuurders die betrokken zijn bij een ongeval aan een alcoholcontrole. In 2013 werd er 71,4 % van de betrokken autobestuurders gecontroleerd. Dit is een stijging van meer dan 30% ten opzichte van 2005. Het aantal geteste autobestuurders onder invloed is helaas niet erg verminderd en blijft rond de 12% schommelen. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh.
19/08/2015 - Nahima Lanjri
CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri heeft reeds een wetsvoorstel ingediend in verband met discreet bevallen, dat ervoor moet zorgen dat vrouwen hun kind veilig ter wereld kunnen brengen en het daarna kunnen afstaan voor adoptie. Dit voorstel moet moeilijke situaties, zoals gisteren met de vondst van baby Marie in Sint-Truiden, vermijden. De parlementaire bespreking in de commissie Justitie is net voor het reces aangevat, en Lanjri hoopt het voorstel zo snel mogelijk goed te keuren.
30/07/2015 - Franky Demon
In 2014 hebben 13.906 burgers aangifte gedaan van diefstal via police-on-web. Er is een aanzienlijke stijging in vergelijking met 2010, toen 8.280 aangiftes werden gedaan. Dit blijkt uit een parlementaire vraag (SV 324) van CD&V-Kamerlid Franky Demon aan de minister van Binnenlandse Zaken.
08/07/2015 - Katrien Schryvers
De Vlaamse meerderheidspartijen willen dat de organisatie van de integrale jeugdhulp wordt bijgestuurd. Daartoe leggen ze vandaag een resolutie ter stemming voor in het Vlaams Parlement. Met de resolutie vragen initiatiefnemers Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA) en Martine Taelman (Open VLD) de Vlaamse regering werk te maken van een verbeterde organisatie en werking van de integrale jeugdhulp. “Na de hoorzittingen die recent plaatsvonden in de commissie Welzijn zijn we tot de conclusie gekomen dat er bijsturingen nodig zijn in het belang van de kinderen en jongeren”, zeggen de drie volksvertegenwoordigers. Ze pleiten onder meer voor het aanscherpen van het preventieve luik, de versterking van het aanbod, de vereenvoudiging van de toegang tot de hulpverlening, en een partnerschap met de politie.
17/06/2015 - Sonja Becq
De commissie Justitie van de Kamer heeft deze voormiddag unaniem een wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Sonja Becq goedgekeurd, dat de echtscheidingsprocedure wijzigt. Wanneer de rechter de echtscheiding op grond van onderlinge toestemming heeft uitgesproken, zal het in de toekomst nog steeds mogelijk zijn om hoger beroep aan te tekenen wanneer beide partijen zich kort nadien verzoend hebben. Het voorstel werd meegetekend door de ganse meerderheid.

Pagina's