Justitie & veiligheid

Ben je jouw identiteitskaart kwijt of is deze gestolen? Dan kan je je kaart laten blokkeren via Docstop. Deze dienst is echter enkel telefonisch te bereiken. ‘Voor de 400.000 doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis is dit problematisch.’, vertelt CD&V-kamerlid Jef Van den Bergh. Dat identiteitsfraude dan weer een reëel probleem is, bewijzen de cijfers die collega-Kamerlid Roel Deseyn heeft opgevraagd bij de minister van Binnenlandse Zaken.
03/06/2015 - Sonja Becq
De regering zal zorgen voor een betere bescherming van het privéleven van politieagenten die optreden in gevoelige situaties. Dit blijkt uit een antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken op een mondelinge vraag van CD&V-Kamerlid Sonja Becq. De nieuwe regeling, die volgens de minister op 1 juli 2015 van kracht zal gaan, geeft agenten de mogelijkheid om anoniem te blijven naar aanleiding van specifieke politionele omstandigheden.
27/05/2015 - Raf Terwingen
Vandaag werden naar aanleiding van een politieactie in Duitsland, Nederland en België verschillende leden van een motorbende in ons land opgepakt. CD&V-Kamerlid en burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen, die vorige week donderdag over deze problematiek een vraag stelde in de plenaire vergadering, vraagt om meer logistieke, financiële en juridische instrumenten om de problematiek van de motorbendes aan te pakken.
08/05/2015 - Koen Geens
De Minister van Justitie, Koen Geens, stelde vandaag het wetsontwerp Burgerlijk Procesrecht voor aan de Ministerraad. Dit ontwerp van wet past de burgerlijke rechtspleging en de rechterlijke organisatie aan om snellere en efficiëntere procedures te bekomen, zonder dat aan de kwaliteit waarmee justitie wordt beheerd ingeboet wordt. Dit komt niet alleen de burger ten goede die hierdoor een snellere behandeling van zijn zaak mag verwachten, maar ook de justitiële actoren die hun werkprocessen aanzienlijk verbeterd zien worden.
06/05/2015 - Koen Geens, - Sonja Becq
Vandaag opende Minister van Justitie, Koen Geens, het debat over de verbetering van het statuut van levenloos geboren kinderen in het parlement. In zijn beleidsverklaring kondigde de Minister nieuwe wetgeving aan m.b.t. de naam en de registratie van levenloos geboren kinderen. Deze nieuwe wetgeving zou bij de registratie rekening houden met de evoluties binnen de neonatologie waar de grens van de levensvatbaarheid lager ligt dan deze gehanteerd in het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast zou deze nieuwe wetgeving het ook mogelijk maken om dit kind, naast een voornaam, een familienaam te geven zonder dat dit tot enig ander rechtsgevolg aanleiding geeft.

Pagina's