Justitie & veiligheid

05/05/2015 - Koen Geens
Minister van Justitie, Koen Geens, bracht vandaag een bezoek aan de gevangenis van Gent. Bij een opstand in de gevangenis van Gent vorige week moesten de cipiers zich terugtrekken. Alle diensten; gevangenispersoneel, politie en parket werkten goed samen en waren noodzakelijke schakels om de rust in de gevangenis te bewaren. Door de snelle interventie van de politie konden de andere gedetineerden vrij snel terug in hun gewoon regime voorzien worden. Het parket Oost-Vlaanderen bekijkt verdere stappen om de betrokken gedetineerden te vervolgen.
04/05/2015 - Katrien Schryvers
Naar aanleiding van een aantal berichten over gedwongen adoptie in instellingen vonden in december en januari hoorzittingen plaats in het Vlaams Parlement. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) stelde een expertenpanel aan om de problematiek te onderzoeken. Dit expertenpanel legde nu het rapport van haar werkzaamheden neer. CD&V is tevreden met de duidelijke aanbevelingen die daarin zijn opgenomen, en die in dezelfde lijn liggen als de vragen die aan de Vlaamse Regering eind januari werden gesteld door middel van een voorstel van resolutie van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Een belangrijke vraag daarin was de oprichting van een DNA-databank, waarvan het belang nu ook door het expertenpanel wordt onderschreven.
04/05/2015 - Franky Demon
Het aantal proces-verbalen (pv’s) dat wordt opgesteld door de politie en de beëdigde agenten van Binnenlandse Zaken neemt toe. Dat blijkt uit een vraag (MV 3732) van CD&V-Kamerlid Franky Demon aan de minister van Binnenlandse Zaken. Betekent dit dat de sector een probleem heeft? ‘Er wordt opnieuw meer gecontroleerd. Een stijging van het aantal vastgestelde inbreuken is dan ook niet onlogisch.’, zegt Demon.
30/04/2015 - Nahima Lanjri
‘In het regeerakkoord staat dat de bestrijding van intrafamiliaal geweld als prioritair beschouwd wordt.’, zegt Nahima Lanjri in een reactie op het nieuws dat dit niet meer als een prioriteit zal behandeld worden door de politie. ‘De minister van Binnenlandse Zaken heeft dit vorige maand nog aan mij bevestigd in de plenaire vergadering’.
28/04/2015 - Ivo Belet
Vanaf maart 2018 moeten alle auto’s die in Europa op de markt worden gebracht, uitgerust zijn met e-call. Dit systeem belt bij een verkeersongeval automatisch het noodnummer 112. Europarlementslid Ivo Belet: “E-call kan levens redden. Hoe sneller de hulpdiensten bij een ongeval ter plaatse zijn, hoe beter. Europa wil het aantal verkeersdoden tussen 2011 en 2020 halveren. We moeten de modernste technologieën inzetten om dit streefdoel te halen. Doordat bij een ongeval automatisch het noodnummer 112 gebeld wordt, kunnen jaarlijks naar schatting 2 500 levens gered worden. De responstijd bij ongevallen kan tot 50 % versnellen.”

Pagina's