Justitie & veiligheid

23/04/2015 - Koen Geens
In verband met de Veiligheid van de Staat, wens ik een aantal reeds genomen maatregelen van de regering in herinnering te brengen. Vooreerst werd in het regeerakkoord beslist om de opdracht van persoonsbescherming van de Veiligheid van de Staat over te dragen aan de politie. Meer in het bijzonder worden de 55 beschermingsassistenten van de dienst Persoonsbescherming geïntegreerd binnen de federale politie en zullen de 23 omkaderingsinspecteurs die bij de Veiligheid van de Staat blijven, worden ingezet voor het inlichtingwerk. Zij zullen noodzakelijk worden ingezet in de provincieposten.
16/04/2015 - Franky Demon
In 2013 werden 1.572 gevallen van cyberpesten geregistreerd. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Franky Demon aan de minister van Binnenlandse Zaken. Dit is een stijging in vergelijking met 2010, toen er 1.426 feiten werden genoteerd. ‘Cyberpesten stopt niet na de school- of werktijd, daarom is het belangrijk deze ‘verdoken’ vorm van pesten zeker niet uit het oog te verliezen,’ zegt Demon.
08/04/2015 - Els Van Hoof
In de Belgische gevangenissen zitten heel wat personen met een drugverslaving. In bepaalde gevallen kunnen zij methadon of een ander vervangingsmiddel toegediend krijgen. Els Van Hoof vroeg de cijfers op van het aantal methadongebruikers binnen de celmuren in 2014.
07/04/2015 - Franky Demon
In het eerste semester van 2014 werden 945 processen-verbaal (pv’s) uitgeschreven voor fietsers die het stoplicht negeerden. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Franky Demon aan de minister van Binnenlandse Zaken. ‘We moeten blijven inzetten op sensibilisering,’ zegt Demon hierover.
Het Europees Parlement heeft een ontwerpresolutie aangenomen over een Europese Alcoholstrategie. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) vindt dat de lidstaten bij het maken van sensibiliseringscampagnes zoveel mogelijk expertise moeten uitwisselen en hun doelgroep moeten verbreden.

Pagina's