Justitie & veiligheid

30/03/2015 - Koen Geens
De federale regering heeft dit weekend de begrotingscontrole afgerond. Minister van Justitie, Koen Geens, kan tevreden terugblikken op de resultaten van het discreet en geslaagd overleg. Om te beginnen worden de openstaande facturen van 2014 en de jaren voordien betaald én definitief aangezuiverd zonder dat ze nog wegen op het budget van 2015 en de komende jaren. Het gaat om een bedrag van iets meer dan 100 miljoen euro. Dit stopt de sneeuwbal van meegesleepte schulden uit het verleden die al jaren niet meer te stuiten leek.
27/03/2015 - Koen Geens
Gisteren en vandaag werd in Brussel onder het voorzitterschap van België, een Europese Conferentie op ministerieel niveau gehouden onder de titel “de Uitvoering van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: een gedeelde verantwoordelijkheid.” De 47 lidstaten van de Raad van Europa hebben de “Verklaring van Brussel” aangenomen. Het is uniek dat 47 landen een consensus bereikt hebben om een positieve engagementsverklaring op te nemen rond een thema zoals de mensenrechten.
25/03/2015 - Koen Geens
Vandaag heeft de Minister van Justitie, Koen Geens, een bilaterale ontmoeting gehad met zijn Marokkaanse homoloog Mustapha Ramid. Tijdens het onderhoud hebben beide Ministers hun respectievelijke justitieplannen besproken. Ook de Marokkaanse Minister heeft immers vergaande plannen om Justitie in zijn land grondig te moderniseren.
20/03/2015 - Koen Geens
Vandaag werd in de Commissie Financiën op voorstel van Minister van Justitie, Koen Geens, en Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, de tweede lezing gehouden over de hervorming van de rolrechten. Dit zijn belastingen die betaald worden bij het inschrijven van een zaak op de agenda van de rechtbank.
20/03/2015 - Veli Yüksel
CD&V wil een ‘ouderlijke verklaring’ wettelijk verplicht maken voor tieners die alleen naar het buitenland reizen.

Pagina's