Justitie & veiligheid

19/03/2015 - Koen Geens
Minister van Justitie, Koen Geens, ontmoette vandaag de Eurocommissaris van Justitie. Vera Jourova. Tijdens de ontmoeting werd in navolging van de voorbije JAI-raad dieper ingegaan op de justitiële inbreng bij de strijd tegen het terrorisme. De Minister en de Commissaris bevestigden hun voornemen om de strijd tegen de radicalisering in de gevangenissen aan te pakken. Verder bespraken ze ook Minister Geens’ ambitie om in zijn justitieplan op informatiebeheer in te zetten. De eerste stap daarvoor werd gezet met de oprichting van een speciale dienst gelast met het informatiebeheer.
18/03/2015 - Koen Geens
Minister van Justitie, Koen Geens, wil justitie hervormen met een hinkstapsprong. De eerste fase, de hink, kwam er vorige legislatuur door de hertekening van het gerechtelijk landschap in eerste aanleg per provincie, en van de rechtbanken van koophandel en de arbeidsrechtbanken per rechtsgebied van het hof van beroep, en door de invoering van meer beheersautonomie voor de rechterlijke orde.
16/03/2015 - Koen Geens
Vandaag ontving Minister van Justitie, Koen Geens, de drie gemeenschapsministers die als gevolg van de zesde staatshervorming bevoegd zijn voor de justitiehuizen: Minister Rachid Madrane voor de Franse Gemeenschap, Minister Jo Vandeurzen voor de Vlaamse Gemeenschap en Minister Antonio Antoniadis voor de Duitstalige Gemeenschap.
07/03/2015 - Koen Geens
Op voorstel van de Minister van Justitie, Koen Geens, keurde de regering de gunning van twee overheidsopdrachten goed: enerzijds aan Kluwer en anderzijds aan de groep Larcier, Bruylant, Intersentia en Die Keure/La Charte. De gunning aan Kluwer heeft betrekking op de papieren en elektronische abonnementen voor juridische documentatie, maar het nieuwe contract met Kluwer bevat de mogelijkheid om te evolueren van de papieren documentatie naar de elektronische aangezien in de komende jaren het aantal papieren abonnementen zal afnemen. De bedoeling is om te komen tot een “ideale bibliotheek” die perfect aansluit op de noden van de rechtelijke orde. De gunning aan de groep Larcier, Bruylant, Intersentia en Die Keure/La Charte heeft betrekking op de elektronische abonnementen voor juridische documentatie.
06/03/2015 - Koen Geens
Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en Minister van Justitie, Koen Geens bezochten vandaag de Speciale Eenheden van de Federale Politie. Het ging om een werkbezoek waarbij verschillende actuele thema’s werden aangekaart, zoals hun beperkte budget.

Pagina's