Landbouw & Visserij

10/11/2016 - Jos De Meyer
“Momenteel zijn er drie slachthuizen volledig in orde met zowel de oplevering van het systeem door de constructeur als de installatie van de black box,” antwoordde Vlaams minister voor Landbouw Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
12/10/2016 - Jos De Meyer
De landbouwcommissie in het Vlaams Parlement keurde vandaag unaniem een resolutie goed over schaalverandering en differentiatie. In dit voorstel van resolutie wordt de focus gelegd op schaalverandering, nieuwe businessmodellen en het creëren van toegevoegde waarde. Schaalvergroting is niet langer het standaardantwoord. Maatwerk wordt het nieuwe credo.
07/10/2016 - Jos De Meyer
VLAM heeft in heel nauw overleg met de hele keten, die vertegenwoordigd is binnen de VLAM-sectorwerkgroep rundvee, de Belbeef-campagne opgestart
06/10/2016 - Jos De Meyer
“Het is één van mijn prioriteiten om zowel de duurzaamheid van de landbouw, in al haar aspecten – zowel de economische als de sociale en ecologische pijler – als de instroom in de sector te bevorderen,” antwoordde minister voor Landbouw Joke Schauvliege op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.
Het Europees Parlement bespreekt vandaag het voorstel van EVP-Fractievoorzitter Manfred Weber om alle achttienjarigen in de Europese Unie een gratis Interrail-pass te bezorgen. Het treinticket moet alle jongeren de kans geven Europa beter te leren kennen en begrijpen. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) is enthousiast voorstander van het voorstel: “Het is een hele tijd geleden dat men nog eens dergelijk, positief voorstel deed. Zo’n gratis Interrail-ticket biedt alle jongeren, van gelijk welke achtergrond, de kans om de diversiteit van Europa te ontdekken. Na Erasmus kan dit het volgende succes-project worden dat jongeren mondiger, socialer en ruimdenkender helpt worden. Zo geven we op een concrete manier tegengas aan diegene die willen dat we ons opnieuw achter onze grenzen terugtrekken."

Pagina's