Landbouw & Visserij

28/10/2014 - Joke Schauvliege
Naar aanleiding van het Russische importverbod voor onder meer verse groenten en fruit, konden telers een aanvraag indienen voor een vergoeding bij interventie en niet-oogsten. De Europese Commissie heeft alle aanvragen van de lidstaten ontvangen en vandaag besloten om tot de uitbetaling over te gaan.
22/10/2014 - Sonja Claes
Vandaag ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Sonja Claes minister Weyts over diens uitspraken en acties met betrekking tot de organisatie van het Islamitisch offerfeest en de inrichting van tijdelijke slachtvloeren door lokale besturen.
13/06/2014 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, stelt de landbouwers die stormschade hebben geleden naar aanleiding van de stormen in het Pinksterweekend, gerust. Indien door de weersomstandigheden het teeltplan en/of een agromilieumaatregel niet kan worden nageleefd zoals aangegeven in de verzamelaanvraag, kunnen ‘uitzonderlijke weersomstandigheden’ worden ingeroepen. De landbouwers krijgen de toelating om getroffen percelen om te ploegen en zo mogelijk opnieuw in te zaaien, en op het e-loket hun verzamelaanvraag aan te passen.
12/06/2014 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Landbouw, deelt mee dat voor het tijdvak 1 april 2013 tot 31 maart 2014 het nationale quotum voor leveringen van melk aan kopers (zuivelfabrieken) niet werd overschreden. Bijgevolg is België geen boete (superheffing) verschuldigd aan het Europees Landbouwgarantiefonds. Dit is een belangrijke opsteker voor de sector.
07/05/2014 - Kris Peeters
Gisteren, dinsdag 6 mei, keurde de Europese Raad van Ministers het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) definitief goed. Dit fonds ondersteunt vissers bij de vlootaanpassingen en de duurzaamheidsinvesteringen die nodig zijn in het kader van het hervormde Europese visserijbeleid. Minister-president Kris Peeters, tevens bevoegd voor Visserij, heeft steeds gepleit voor de nodige ondersteuning bij de verduurzaming van de Europese vloot. Hij is dan ook tevreden met de goedkeuring van het EFMZV, waarbij 6,4 miljard euro wordt voorzien voor de periode 2014-2020. Er wordt ondermeer budget voorzien voor de aanschaffing van zuinige motoren, gegevensverzameling over de visbestanden, en het aanmoedigen van jonge vissers om in de sector te stappen.

Pagina's