Landbouw & Visserij

Het Europees Parlement vraagt dat de Europese Commissie wetgevende maatregelen treft om oneerlijke handelspraktijken in de voedingsindustrie aan te pakken. In een intitiatiefrapport dat vandaag is aangenomen pleit het EP voor het promoten van eerlijke handelspraktijken doorheen de voedselvoorzieningsketen. Ook moeten boeren genoeg juridische middelen hebben om zich te verzetten tegen misbruiken. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): "Voor mij is fair trade meer dan koffie en bananen. Het moet alle producten omvatten. Ook onze eigen landbouwers moeten de garantie krijgen op eerlijke handel en een correcte uitbetaling."
19/05/2016 - Jos De Meyer
Op vrijdag 29 april bezocht de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement de Floraliën in Gent.
26/04/2016 - Jos De Meyer
leert Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer uit het antwoord dat hij mocht ontvangen van Vlaams minister voor Onderwijs Joke Schauvliege.
14/04/2016 - Jos De Meyer
Aan jonge landbouwers worden op vele terreinen steeds hogere eisen gesteld, de vorige minister van Landbouw noemde hen terecht “ondernemers in het kwadraat”.
Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) verzet zich tegen een resolutie van de milieucommissie van het Europees Parlement om op melkpakken - en flessen een verplichte oorsprongsetikettering te voorzien. Vandenkendelaere vindt dit geen goede maatregel en vreest extra kosten voor de melksector die nu al in zwaar weer verkeert. Een oorsprongsetikettering kan een belemmering vormen voor de Belgische export van zuivel, de grootste categorie van Belgische exportproducten met een uitvoerwaarde van 3,3 miljard euro.

Pagina's