Landbouw & Visserij

In de marge van de Europese landbouwraad betogen Vlaamse en Waalse landbouworganisaties vandaag in Brussel. De boeren eisen een coherent landbouwbeleid en een degelijk inkomen. Dat laatste is meteen het belangrijkste agendapunt van de Landbouwraad: hoe een deftig inkomen garanderen in het post-quota tijdperk waarin het marktstabiliserend beleid van de EU is weggevallen. Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): "Het water staat veel boeren vandaag aan de lippen. Wij geloven in een duurzame toekomst voor onze landbouwers, maar om dat te bereiken moet de Europese Commissie haar beleid omgooien. Er moet structureel worden ingegrepen en boeren moeten zelf de middelen in handen krijgen om een eerlijke prijs voor hun producten te garanderen. Wij stellen een drieledige aanpak voor met inkomensstabilisatie, transparante, gedeelde informatie over de reële markt én sterkere producentenorganisaties."
12/02/2016 - Jos De Meyer
Onze Vlaamse bedrijven kunnen zich onderscheiden van de buitenlandse door meer in te zetten op innovatie en goed opgeleide werknemers. Om bedrijven te stimuleren hierop in te zetten, voorziet de Vlaams Regering subsidies via o.m. de KMO-portefeuille. Het merendeel van onze land- en tuinbouwbedrijven kan hier tot op vandaag echter geen gebruik van maken. Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer kaartte het probleem aan bij minister Muyters en kreeg een positieve reactie.
"De vraag of de natuur moet beschermd worden, is voor politici en landbouwers van mijn generatie al lang geen onderwerp van discussie meer. Natuurbescherming is te belangrijk om te verzanden in de oude tegenstelling tussen natuur en landbouw. Wij ijveren voor een praktische aanpak, gebaseerd op correcte informatie, " zegt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de Commissie Leefmilieu n.a.v. de goedkeuring door het Europees Parlement van een evaluatieverslag over de Europese biodiversiteitsstrategie.
16/12/2015 - Jos De Meyer
“In de varkenshouderij is het niet vijf voor, maar vijf na twaalf. De toestand is ronduit dramatisch,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de plenaire zitting van het Vlaams parlement.
10/12/2015 - Jos De Meyer
“In de varkenshouderij is het niet vijf voor, maar vijf na twaalf. De toestand is ronduit dramatisch,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer in de plenaire zitting van het Vlaams parlement.

Pagina's