Landbouw & Visserij

Tinne Rombouts en Jos De Meyer vroegen minister-president Kris Peeters hoe hij de landbouwsector zal ondersteunen bij de implementatie van MAP 4. De landbouworganisaties reageerden scherp bij de totstandkoming ervan.
11/12/2010 - Jos De Meyer
Naar aanleiding van de Europese reflectiedag over de varkenssector vroegen Vlaams volksvertegenwoordigers Jos De Meyer en Jan Verfaillie minister-president Peeters naar zijn reflecties op deze bijeenkomst en naar de mogelijkheden die er zijn om de varkenshouderij verder te ondersteunen.
07/10/2010 - Johan Verstreken
Johan Verstreken wou van minister-president Kris Peeters weten wat er aan was van de aantijgingen die de voorzitter van de Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SVDO) uitte ten aanzien van de Vlaamse overheid.
26/08/2010 - Johan Verstreken
Johan Verstreken steunt vakbondsactie tegen extra toelage internationale tickets NMBS

Pagina's