Landbouw & Visserij

Vandaag stemt het Europees Parlement over het evaluatieverslag van het Zuivelpakket uit 2012. Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie maatregelen neemt om - na de afschaffing van het melkquotasysteem begin april - te grote prijsschommelingen te voorkomen. Europa voorzag al in begeleidende maatregelen zoals de mogelijkheid om producentenorganisaties op te richten om de onderhandelingspositie van de melkveehouders te versterken. Om té sterke prijsdalingen te vermijden, beschikt Europa over noodmaatregelen zoals overheidsinterventie en private opslag.
06/07/2015 - Jos De Meyer
“Welke toekomstperspectieven heeft de Vlaamse melkveehouderij in een mondiale volatiele markt?” was de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer aan minister van Landbouw Joke Schauvliege.
03/07/2015 - Jos De Meyer
“Het is nooit goed om alle eieren in één mand te leggen, ook niet in fruitteelt…” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
02/07/2015 - Jos De Meyer
“Welke toekomstperspectieven heeft de Vlaamse melkveehouderij in een mondiale volatiele markt?” was de vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer aan minister van Landbouw Joke Schauvliege.
01/07/2015 - Nathalie Muylle
Vandaag werd in de commissie Bedrijfsleven van de Kamer het wetsvoorstel van Nathalie Muylle (CD&V) en Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) unaniem goedgekeurd, dat ervoor zorgt dat de erfgenaam in de rechte lijn die het landbouwbedrijf heeft overgenomen, ook recht heeft op de overgebleven onroerende goederen bij het overlijden van zijn ouders. Daarmee wordt de wet aangepast aan de realiteit van vandaag (waarbij het landbouwbedrijf wordt overgenomen als de ouders nog in leven zijn) en blijft de continuïteit van het landbouwbedrijf gewaarborgd. Ook Rita Gantois (N-VA) en Caroline Cassart-Mailleux (MR) ondertekenden het voorstel mee.

Pagina's