Landbouw & Visserij

30/06/2015 - Jos De Meyer
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg aan de Vlaamse minister voor Landbouw of een voorafgaandelijke monitoring niet wenselijk is voor de modernisering van de pachtwet.
26/06/2015 - Jos De Meyer
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer vroeg in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement opnieuw aandacht voor de crisis in de varkenssector.
28/05/2015 - Jos De Meyer
“Schoolmoestuintjes bevorderen het gebruik van gezond, streekeigen en seizoensgebonden groente en fruit, maar ook de kennis ervan en de interesse voor tuinieren”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.
22/05/2015 - Tinne Rombouts
Vandaag dienden CD&V, N-VA en Open VLD het nieuwe mestdecreet in in het Vlaams Parlement. MAP5 waardeert de inspanningen die landbouwers leverden onder het vorige MAP. Door een gebiedsgerichte aanpak op maat, krijgen bedrijven die goede resultaten kunnen voorleggen inzake de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater minder strenge normen opgelegd. In probleemgebieden moet echter een tandje wordt bijgestoken.
Minister Schauvliege werkt intensief aan concrete maatregelen.

Pagina's