Landbouw & Visserij

04/02/2015 - Jos De Meyer
De gemiddelde overnameprijs van een landbouwbedrijf in Vlaanderen is de laatste vijf jaar met 37 procent gestegen. Terwijl starters in 2009 nog gemiddeld 185.650 euro moesten neertellen om een bestaand bedrijf over te nemen, was dat in 2014 gemiddeld 254.925 euro. Dat blijkt uit cijfers van landbouwminister Joke Schauvliege, die aangeeft dat ze alle middelen die het nieuwe gemeenschappelijkelLandbouwbeleid voorziet om starters te ondersteunen "maximaal" wil inzetten.
03/02/2015 - Jos De Meyer
De gemiddelde overnameprijs van een landbouwbedrijf in Vlaanderen is de laatste vijf jaar met 37 procent gestegen. Terwijl starters in 2009 nog gemiddeld 185.650 euro moesten neertellen om een bestaand bedrijf over te nemen, was dat in 2014 gemiddeld 254.925 euro. Dat blijkt uit cijfers van landbouwminister Joke Schauvliege, die aangeeft dat ze alle middelen die het nieuwe gemeenschappelijkelLandbouwbeleid voorziet om starters te ondersteunen "maximaal" wil inzetten.
30/01/2015 - Joke Schauvliege
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vanochtend een herstructureringsprogramma goedgekeurd voor de zogenaamde “rode” landbouwbedrijven in het kader van de stikstofaanpak.
13/01/2015 - Ivo Belet
Het Europees Parlement heeft het licht op groen gezet voor een Europese regelgeving over genetisch gewijzigde organismen. Het gaat zoals bekend om gewassen (maïs, aardappelen, suikerbieten etc.) die niet via de klassieke veredeling zijn ontwikkeld, maar wel met de hulp van biotechnologische technieken.
08/01/2015 - Jos De Meyer
De aanhoudende crisis in de varkenshouderij die ten gevolge van de Rusland-exportban exponentieel is toegenomen, is zorgwekkend; aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer.

Pagina's