Landbouw & Visserij

07/01/2015 - Jos De Meyer
De melkveehouderij staat op een keerpunt, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. Na de relatief stabiele periode van melkquota, komen binnen enkele maanden onze melkveehouders in een andere marktsituatie.
19/12/2014 - Jos De Meyer
Bij de bespreking van de begroting Landbouw in de plenaire zitting van het Vlaams parlement heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer opnieuw bijzondere aandacht gevraagd van de minister van Landbouw Joke Schauvliege voor de aanhoudende crisis in de varkenshouderij.
De consequenties van het realiseren van Europese natuurdoelen, de instandhoudingsdoelstellingen (IHD), worden steeds duidelijker. Voor 1500 landbouwbedrijven komt het uitoefenen van hun beroep in het gedrang. CD&V vraagt om de zoekzones zo snel mogelijk definitief af te bakenen en om voldoende budget te voorzien om herstructureringsmaatregelen te kunnen bieden op maat van de bedrijven. De partij wil ook dat in eerste instantie wordt bekeken welke maatregelen kunnen genomen worden zonder de landbouw te treffen.
14/11/2014 - Johan Verstreken
Enkele jaren geleden liet het ILVO een studie uitvoeren naar nieuwe mogelijkheden voor zachte visserij en aquacultuur in windmolenparken. Windmolenparken worden druk bevolkt door een aantal vissoorten zoals zeebaars, noordzeekrab en kreeft waardoor het mogelijkheden biedt voor zachte visserij en aquacultuur. Kleinschalige passieve visserij, zonder bodemberoering is volgens het ILVO mogelijk op een duurzame en ecologische wijze. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken moeten concrete maatregelen uitgewerkt worden inzake veiligheid en toegankelijkheid om passieve visserij in windmolenparken op een wettelijke en goed omlijnde wijze toe te laten. Hij ondervroeg hierover minister Schauvliege in de commissie visserij van het Vlaams parlement.
05/11/2014 - Jos De Meyer
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister van Landbouw Joke Schauvliege over de betaalrechten voor alle actieve land- en tuinbouwers.

Pagina's