Mobiliteit en Openbare Werken

Binnen de hervorming van de rijopleiding, is de wachttijd voor wie zijn voorlopig rijbewijs laat verlopen een knelpunt. De Vlaamse minister van mobiliteit gaat hierover met zijn federale evenknie in de clinch. Lode Ceyssens en Jef Van den Bergh: “Met dat geruzie verliezen we gewoon tijd, en helpen we beginnende chauffeurs niet vooruit. We gaan zelf doen wat de Raad van State adviseert. CD&V heeft een federaal wetsvoorstel klaar. Aangezien iedereen op dezelfde lijn zit, zou de snelle goedkeuring daarvan geen probleem mogen vormen.”
14/12/2016 - An Christiaens
De ongevallenstatistieken van het BIVV voor de eerste 9 maanden van 2016 zijn positief. Ook voor motorrijders zijn de cijfers bemoedigend. Het aantal ongevallen met motorrijders is gedaald met 2,6%. Het aantal letselongevallen met bromfietsers daalde bijzonder sterk (-6,5%). Ook het aantal dodelijke verkeersongevallen is afgenomen. Vorig jaar vielen er in de eerste 9 maanden van het jaar 73 ongevallen te betreuren, nu zijn dat er 11 minder. Om de positieve tendens te bestendigen vraagt Vlaams Parlementslid An Christiaens bijkomende aandacht voor de motorrijder op de weg en in het beleid. Volgend jaar lanceert Vlaanderen alvast een verkeerscampagne die aandacht vraagt van autobestuurders voor motorrijders op de weg.
22/11/2016 - Karin Brouwers
Het Brussels Gewest plant een beperking van het aantal rijstroken op de E40 vanuit Leuven van zes naar vier. Morgen ondervraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Karin Brouwers de minister van mobiliteit over dit dossier in het Vlaams Parlement: “Als deze ingreep zonder overleg wordt doorgevoerd, maken we ons best op voor meer verkeerschaos en langere files. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.”
Sinds zijn aanstelling tien maanden geleden heeft intendant Alexander D'Hooghe gestudeerd, gepraat maar vooral geluisterd. Dankzij zijn regisseursrol groeiden actiegroepen en overheden dichter naar elkaar toe. Hij slaagt er in de wil te vinden om vooruit te gaan.
26/10/2016 - Martine Fournier
Om de Blue-bikelocaties verder uit te breiden is een kapitaalsverhoging van de NMBS en Vlaanderen (De Lijn) nodig. Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier vernam dat de NMBS twijfelt om mee te stappen in die uitbreiding. Dat zou een spijtige zaak zijn, meent Fournier: “Een dergelijke beslissing zou de uitbouw van de combi-mobiliteit remmen, en dat staat haaks op onze mobiliteitsvisie. Wat ook de beslissing van de NMBS zal zijn, de omslag naar de fiets als eerste vervoermiddel mag niet geremd worden.”

Pagina's