Mobiliteit en Openbare Werken

De Lijn zal vanaf 2019 nog enkel bussen aankopen met alternatieve aandrijving. Vlaams volksvertegenwoordigers Karin Brouwers en Martine Fournier juichen dit toe: “Er worden nog steeds bussen met dieselmotoren besteld. We hadden de vergroening van het openbaar vervoer dus liever sneller gezien, zoals in onze buurlanden het geval is. Maar dit is niettemin een eerste belangrijke beslissing.”
04/07/2016 - Dirk de Kort, - Lode Ceyssens
Op naar betere taakverdeling bij behandeling wegendossiers op gemeentelijk niveau.
22/06/2016 - An Christiaens
Op federaal niveau werd beslist om verkeerseducatie als taak van de federale politie te schrappen. De cellen Educatie en Preventie (CEP) zetten hun aanbod stop en dat betekent slecht nieuws voor heel wat scholen. In Vlaanderen kreeg de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) de opdracht de taak over te nemen, maar zij moeten met steeds minder middelen steeds meer taken opnemen. An Christiaens pleitte bij de Vlaamse minister van mobiliteit voor een overgangsperiode en bijkomende middelen voor VSV. Voor het schooljaar 2016-2017 vraagt CD&V een extra inspanning om verkeerslessen op elke school te verzekeren.
25/05/2016 - Jos De Meyer
Er zal verder werk gemaakt worden van de uitvoering van het Sigmaplan en de verdere realisatie van de gecontroleerde overstromingsgebieden voor de clusters Hedwige-Prosperpolder, Doelpolder Noord/Midden, Kalkense Meersen, Vlassenbroek, Grote Wal-Kleine Wal-Zwijn en Durmevallei.
28/04/2016 - Ivo Belet
Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven aan nieuwe EU-wetgeving om de veiligheidssystemen van de nationale spoornetwerken beter op elkaar af stemmen. Over de nieuwe wet is jarenlang onderhandeld. Het zal de veiligheid op het Europese spoor maximaliseren.

Pagina's