Mobiliteit en Openbare Werken

18/03/2016 - An Christiaens
Op zondag 20 maart wordt de aftrap van het nieuwe motorseizoen gegeven met de ‘Dag van de Motorrijder’. Traditioneel ook het moment waarop steeds meer motorrijders zich in het verkeer begeven. Hoewel de perceptie vaak tegen zit, zijn zij erg kwetsbaar. Een echt verkeersveiligheidsbeleid beschermt elke weggebruiker. CD&V wil daarom dat Vlaanderen werk maakt van een volwaardige plaats voor de motorrijders in het Vlaamse verkeersbeleid. An Christiaens, Vlaams parlementslid voor CD&V en lid van de commissie Mobiliteit, lanceert als eerste stap een enquête die peilt naar ervaringen en aanbevelingen van motorrijders in Vlaanderen.
Op 6 april 2015 bezochten Vlaams volksvertegenwoordigers Karin Brouwers, Dirk de Kort en Lode Ceyssens de stad Metz om er de trambus te bestuderen en te ervaren. CD&V was op basis hiervan overtuigd van de vele voordelen van de trambus en pleitte er toen in een persbericht al voor om de trambus als volwaardig alternatief mee te nemen in toekomstige openbaar vervoersprojecten. Toen zonder resultaat. Vandaag stelt de partij vast dat de Vlaamse minister van mobiliteit het idee dan toch oppikt.
03/03/2016 - Martine Fournier
Martine Fournier kreeg van Liesbeth Homans in het Vlaams Parlement te horen dat de fietspunten aan de NMBS-stations open blijven. Toch stelt Fournier vast dat de aanbesteding van de NMBS duidelijk is. Ze vraagt zich dus af wie er in de toekomst 400.000 euro zal betalen om de fietspunten open te houden?
23/02/2016 - Jos De Meyer
27% van de flitspalen functioneert niet!
Performant openbaar vervoer is een cruciaal element in de strategie om koning auto terug te dringen. Daarom keurde de Vlaamse Regering vandaag de conceptnota basisbereikbaarheid goed. Met basisbereikbaarheid wil Vlaanderen haar stads- en streekvervoer op een nieuwe leest schoeien. Door efficiëntiewinsten moet een kwalitatief beter aanbod worden gerealiseerd, zodat het aandeel openbaar vervoer in onze verplaatsingen effectief toeneemt. Daardoor garanderen we een betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen, … voor alle typen van reizigers tegen een betaalbare prijs.

Pagina's