Natuur, milieu & energie

17/02/2017 - Robrecht Bothuyne
Vandaag schuift de ondervoorzitter van Eandis, Koen Kennis, de fusie van de werkmaatschappijen Infrax en Eandis naar voor. Een efficiënte organisatie van het distributienetbeheer is geen nieuw verhaal. Hier wordt al een hele tijd aan gewerkt, onder leiding van de voorzitters van Infrax en Eandis, de heren Wim Dries en Piet Buyse.
02/02/2017 - Robrecht Bothuyne
Digitale meters zijn een onlosmakelijk onderdeel van een slim energiesysteem. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne: “De toekomst tegenhouden is onmogelijk. Maar we moeten de digitale meters wel slim invoeren.”
31/01/2017 - Koen Van den Heuvel
Toen netbeheerder Eandis dreigde overgenomen te worden door het Chinese State Grid, stelde CD&V al dat een beursgang mogelijk gemaakt moest worden. De christendemocraten hebben er geen probleem mee dat nutsintercommunales geld aantrekken via de beurs, zoals dat ook in het verleden al gebeurde bij Proximus, B-Post, Elia en Fluxys.
25/01/2017 - Lode Ceyssens
Sinds de jaren 80 wordt er al gesproken over de invoering van een eengemaakte vergunning: een vergunning die bouw- en milieuvergunning bundelt tot een vergunning.
30/11/2016 - Ivo Belet
De Europese Commissie wil de klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2030 flink aanscherpen en legt daarom vandaag een breed pakket wetgevende en andere maatregelen voor om haar ambitieuze doelstellingen te realiseren. Tegen 2030 wil de Commissie de energie-efficiëntiedoelstellingen bindend maken en tot 30% verhogen, het aandeel hernieuwbare energie tot 27% doen toenemen en de broeikasgassen met 40% verminderen. "Eén van de meest vergaande wetgevende pakketten van de afgelopen jaren”, reageert Europarlementslid Ivo Belet (CD&V), lid van de milieucommissie. "De Commissie zet in op vele fronten tegelijk om de transitie naar een schone en energiezuinige economie mogelijk te maken en dit is de enige, juiste aanpak. Er worden inspanningen gevraagd van de grote energiespelers, maar ook de consument wordt in de plannen betrokken en moet voortaan zelf gemakkelijker hernieuwbare energie kunnen produceren en verkopen."

Pagina's