Natuur, milieu & energie

30/11/2016 - Ivo Belet
De Europese Commissie wil de klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2030 flink aanscherpen en legt daarom vandaag een breed pakket wetgevende en andere maatregelen voor om haar ambitieuze doelstellingen te realiseren. Tegen 2030 wil de Commissie de energie-efficiëntiedoelstellingen bindend maken en tot 30% verhogen, het aandeel hernieuwbare energie tot 27% doen toenemen en de broeikasgassen met 40% verminderen. "Eén van de meest vergaande wetgevende pakketten van de afgelopen jaren”, reageert Europarlementslid Ivo Belet (CD&V), lid van de milieucommissie. "De Commissie zet in op vele fronten tegelijk om de transitie naar een schone en energiezuinige economie mogelijk te maken en dit is de enige, juiste aanpak. Er worden inspanningen gevraagd van de grote energiespelers, maar ook de consument wordt in de plannen betrokken en moet voortaan zelf gemakkelijker hernieuwbare energie kunnen produceren en verkopen."
23/11/2016 - Robrecht Bothuyne
Klimaat is terecht een hot topic. Enige tijd terug stelde het Vlaams Parlement zich tot doel een omvattend akkoord te sluiten over de manier waarop Vlaanderen zijn deel kan doen om de opwarming van onze planeet te stoppen. CD&V, N-VA, Open VLD, SP.A en Groen vonden vandaag een ambitieus akkoord over de strategie, waarmee het Vlaams klimaatbeleid wordt versterkt met het oog op de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. De langverwachte resolutie vat alle klimaatuitdagingen in concrete doelstellingen, ook diegene waarover tot nog toe vaak onenigheid leek te bestaan. Vlaanderen maakt hiermee een resolute omslag, maar niet zonder oog te hebben voor het noodzakelijke draagvlak. Klimaat is immers een zaak van en voor iedereen.
03/11/2016 - Robrecht Bothuyne
Elektrische voertuigen zijn in opmars. Op termijn moeten zelfs alle verbrandingsmotoren geweerd worden. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel om elektrische mobiliteit alle kansen te geven in Vlaanderen. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne wil daarom niet alleen dat er meer laadpalen in Vlaanderen komen, maar pleit ook voor meer duidelijke informatie voor de consument.
26/09/2016 - Jos De Meyer
Op het vlak van de CO2-reductie en andere inspanningen ten bate van het klimaat wil de Vlaamse overheid verder het goede voorbeeld geven, stelt minister Homans van Binnenlands Bestuur in haar antwoord op de bezorgdheid en de vraag hierover van Vlaams parlementslid Jos De Meyer.
19/09/2016 - Jos De Meyer
Het KMI werkt aan een uitbreiding van zijn meetnet. Tegen volgende zomer zouden er 45 waarnemingspunten bijkomen, wat het aantal meetstations zou opdrijven naar 170.

Pagina's