Natuur, milieu & energie

24/09/2015 - Valerie Taeldeman
Binnenkort zullen sociale huisvestingsmaatschappijen makkelijker subsidies kunnen krijgen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan hun sociaal patrimonium.
16/07/2015 - Ivo Belet
De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw wetsvoorstel op tafel gelegd over de vermindering van de CO2-uitstoot. Lees de reactie van europarlementslid Ivo Belet
08/07/2015 - Ivo Belet
Het Europees Parlement heeft vanmiddag een verregaande hervorming van de bestaande wetgeving over de uitstoot van broeikasgassen goedgekeurd. De invoering van een automatisch correctiemechanisme (marktstabiliteitsreserve of MSR) is een belangrijke eerste stap in de hervorming van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS), dat onder druk van de economische crisis grotendeels was ingestort.
Vrijdag 26 juni vond in het federale parlement een studiedag plaats over de Duitse Energiewende met een aantal Duitse experts, waaronder een vertegenwoordiger van CDU. De organisatoren waren BBL Vlaanderen, Greenpeace en WWF, met CD&V als ondersteunende partner.
10/06/2015 - Robrecht Bothuyne
Tegen de zomer van 2016 zal een zonnekaart opgemaakt worden voor heel Vlaanderen. Met behulp van de zonnekaart zal het mogelijk zijn om voor elk dak in Vlaanderen te bepalen of het geschikt is voor zonnepanelen of een zonneboiler. Dat blijkt uit het antwoord van de bevoegde minister op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne.

Pagina's