Natuur, milieu & energie

03/06/2015 - Leen Dierick
In aanloop naar het debat over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 zet CD&V-Kamerlid Leen Dierick nog eens de puntjes op de i: “Nucleaire veiligheid verdraagt geen improvisatie. Als die niet kan gegarandeerd worden, moeten er alternatieven voorhanden zijn. De huidige generatie kerncentrales zijn een eindig verhaal. CD&V wil een verstandige en realistische energiepolitiek waarin veiligheid, betaalbaarheid, bevoorradingszekerheid en duurzaamheid de uitgangspunten zijn.”
07/05/2015 - Valerie Taeldeman
Het sociaal woonpatrimonium boekt sinds 2010 een vooruitgang op het vlak van dakisolatie, hoogrendementsglas en verwarmingssystemen. In 2010 had nog 48% van de sociale woongelegenheden één of meerdere gebreken op deze vlakken, in 2014 is dit gedaald tot 33%. Dat is één van de belangrijkste conclusies van de Patrimoniumenquête waarnaar Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman polste in de Commissie Wonen.
Er komt een Europese regeling die het gebruik van kleine plastic zakjes aan banden legt. Dat besliste het Europees Parlement vandaag in Straatsburg. Het gaat specifiek om zakjes met een dikte tussen de 0,015 en 0,05 millimeter, ruwweg de zakjes die je nu krijgt aan de kassa van de supermarkt of bij de apotheker. Voor de heel lichte zakjes die worden gebruikt in de groenten- en fruitafdeling, wordt, voorlopig, een uitzondering gemaakt. “In Europa belanden jaarlijks meer dan acht miljard plastic zakjes als afval op straat of in de natuur, met enorme milieuschade als gevolg", stelt Europarlementslid en lid van de milieucommissie Tom Vandenkendelaere, "Met deze regeling volgt Europa het goede voorbeeld van landen zoals België. Zo wil men in de ganse EU het verbruik van kleine plastic zakken op een eenvoudige en efficiënte manier met 80% terugdringen.”
18/03/2015 - Bart Dochy
Afgedankte autobanden worden op landbouwbedrijven nuttig gebruikt voor het afdekken van ruwvoedersilo’s. De banden houden de plastic folie op zijn plaats. Door blootstelling aan zonlicht degraderen ze echter, waardoor soms staaldraden loskomen. In dat geval moeten ze vervangen worden door recentere exemplaren.

Pagina's