Natuur, milieu & energie

11/12/2009 - Tinne Rombouts
De klimaattop in Kopenhagen is de ultieme kans om een nieuw wereldwijd kader te creëren om de klimaatsverandering te stoppen. Het staat buiten kijf dat die wordt veroorzaakt door menselijk handelen, door onze manier van produceren en consumeren. De uitdaging ligt dan ook in het snel vinden van effectieve acties die de onbetwist rampzalige gevolgen van een klimaatswijziging kunnen afwenden.

Pagina's