Natuur, milieu & energie

25/02/2015 - Koen Van den Heuvel
Kiezen voor (economische) leefbaarheid
24/02/2015 - Ivo Belet
De milieucommissie van het Europees Parlement heeft vanmiddag een ingrijpende hervorming van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) goedgekeurd. ETS regelt de uitstootrechten van de industrie en de energieproducenten in Europa op basis van een marktprijs voor broeikasgassen. De wetswijziging die vandaag is goedgekeurd, moet ETS beter doen functioneren d.m.v. een automatisch correctiemechanisme (marktstabiliteitsreserve of MSR): als er teveel CO2-vergunningen op de markt zijn, wordt het aanbod automatisch verminderd en, omgekeerd, als er te weinig vergunningen zijn, komen er automatisch bij.
30/01/2015 - Joke Schauvliege
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vanochtend een herstructureringsprogramma goedgekeurd voor de zogenaamde “rode” landbouwbedrijven in het kader van de stikstofaanpak.
29/01/2015 - Valerie Taeldeman
Minister Schauvliege wijst vandaag terecht op de noodzaak van zuinig watergebruik. De kraan opendraaien en leidingwater laten lopen is voor vrijwel alle Vlamingen (te) evident. Toch zijn er in Vlaanderen ook 42.569 gezinnen die uitsluitend gebruik maken van grondwater omdat ze niet aangesloten of aansluitbaar zijn op het leidingwaternet. En dat is niet zonder risico. De voorbije 3 jaar werden 440 gratis controles op putwater aangevraagd. Bij een vierde van deze controles was het water ondrinkbaar. Dit blijkt uit het antwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman.
26/01/2015 - An Christiaens
Een wilddetectiesysteem verhoogt de verkeersveiligheid in bosrijke gebieden. In Bosland, waar ongevallen met overstekend wild almaar toenemen, vragen de betrokken partners een plaatsing van het systeem langs de gewestwegen. Op vraag van Vlaams Parlementslid An Christiaens buigt Vlaanderen zich over het voorstel.

Pagina's