Natuur, milieu & energie

18/12/2014 - Leen Dierick
CD&V-Kamerlid en energiespecialiste Leen Dierick kan zich scharen achter het pakket aan energiemaatregelen dat de regering heeft beslist. Het is een pakket waarmee we voor de winter 2015-2016 en de winter erna garanties krijgen om over voldoende elektriciteit te beschikken. Tegelijkertijd bereidt het ook de toekomst en een verdere energietransitie voor.
10/12/2014 - Valerie Taeldeman
De Vlaamse sociale huisvestingssector heeft te kampen met verouderd sociaal woonpatrimonium (zie persbericht energetische renovatie en ERP binnen sociale huisvesting).
09/12/2014 - Katrien Schryvers
Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers pleit voor de mogelijkheid om assen na crematie uit te strooien op publieke plaatsen. Nu is dat decretaal niet toegelaten. Nochtans doen mensen het vaak toch, nadat ze – en dat mag wel – de assen mee naar huis hebben genomen. “Het is hoog tijd om praktijk e n regelgeving met elkaar in het reine te brengen,” vindt Schryvers.
25/11/2014 - Roel Deseyn
De voorbije maanden werd er al heel wat gedebatteerd over de afschakeling van het elektriciteitsnetwerk. In een parlementaire vraag aan de minister van Telecommunicatie peilde CD&V-Kamerlid Roel Deseyn naar de potentiële gevolgen van een afschakeling op het telefoonnetwerk.
20/11/2014 - Hilde Crevits
Deze winter bestaat het risico op elektriciteitsschaarste en een tijdelijke afschakeling van de elektriciteit. Ook scholen kunnen daar gevolgen van ondervinden. Daarom lanceert het departement Onderwijs en Vorming een website met checklist die onderwijsinstellingen helpt om de gevolgen van een mogelijk stroomtekort in te schatten. Scholen vernemen welke maatregelen ze kunnen nemen bij afschakeling, zodat ze daarover op tijd kunnen communiceren met personeel, ouders, leerlingen, studenten en cursisten.

Pagina's