Onderwijs

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord over de modernisering van ons secundair onderwijs. CD&V hield daarbij steeds het doel voor ogen. De nieuwe onderwijsstructuur zou de ontwikkeling van elk talent gelijkwaardig waarderen, de ongekwalificeerde uitstroom aanpakken door verregaand te focussen op het talent en de interesses van leerlingen, en de aansluiting met de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs versterken.
11/01/2017 - Jos De Meyer
In de periode 2006-2015 is het aantal Vlaamse studenten met buitenlandse studie-ervaring gestegen met niet minder dan 80%, bleek uit de cijfers die Vlaams parlementslid Jos De Meyer opvroeg bij minister Crevits van Onderwijs.
06/01/2017 - Jos De Meyer
Hoewel het systeem sinds 1 september 2013 afgeschaft is, betaalde het Vlaamse onderwijs vorig schooljaar nog 597.479 euro loon aan personeelsleden met “ambtsontheffing in het belang van de dienst”.
De Europese Commissie stelde in juni 2016 het ‘Skills Guarantee’-programma voor. Het EP vroeg vandaag een update aan de Europese Commissie. Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): “Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of zelfs enkel digitaal analfabeet zijn, zijn een vogel voor de kat op de moderne arbeidsmarkt. Met de Skills Guarantee wil Europa die mensen de kans geven hun vaardigheden bij te spijkeren. Een uitstekende zaak, want er gaat te veel talent verloren. Tegelijk mogen we niet enkel aan symptoombestrijding doen. De oorzaak is in de meeste gevallen namelijk vroegtijdig schoolverlaten. Een vlottere wisselwerking tussen arbeidsmarkt en onderwijs kan daar een deel van de oplossing zijn.”
04/11/2016 - Jos De Meyer
Nieuwe opleidingen in het volwassenenonderwijs moeten maatschappelijk relevant zijn, bevestigde minister Crevits van Onderwijs aan Vlaams parlementslid Jos De Meyer.

Pagina's