Onderwijs

26/10/2016 - Jos De Meyer
Bij de voltijds benoemde leerkrachten die ouder zijn dan 55 jaar kiest bijna 43% voor een deeltijdse dienstonderbreking. Bij personeelsleden tussen 50 en 54 jaar oud gaat het om 37%.
08/09/2016 - Jos De Meyer
Het aantal diploma’s secundair onderwijs dat uitgereikt wordt door de Examencommissie (de vroegere “Middenjury”) blijft nog stijgen.
20/07/2016 - Jos De Meyer
Steeds meer deeltijds verlof in het onderwijs
07/07/2016 - Kathleen Helsen
Het Vlaams Parlement keurde unaniem een voorstel van decreet goed dat ervoor zorgt dat bij de uitrol van het M-decreet werkingsmiddelen voor basis- en secundair onderwijs gewaarborgd blijven, en dat de extra werkingstoelage voor anderstalige kleuters ook in het volgend schooljaar kan worden ingezet.
22/06/2016 - An Christiaens
Op federaal niveau werd beslist om verkeerseducatie als taak van de federale politie te schrappen. De cellen Educatie en Preventie (CEP) zetten hun aanbod stop en dat betekent slecht nieuws voor heel wat scholen. In Vlaanderen kreeg de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) de opdracht de taak over te nemen, maar zij moeten met steeds minder middelen steeds meer taken opnemen. An Christiaens pleitte bij de Vlaamse minister van mobiliteit voor een overgangsperiode en bijkomende middelen voor VSV. Voor het schooljaar 2016-2017 vraagt CD&V een extra inspanning om verkeerslessen op elke school te verzekeren.

Pagina's