Onderwijs

07/04/2010 - Kathleen Helsen
Dit school- en academiejaar ontvingen totnogtoe 216.569 leerlingen en studenten een school- of studietoelage. Ondanks de promotiecampagne werden slechts 12% van de aanvragen digitaal ingediend. “Het digitaliseringsproces is niet op maat van de doelgroepen. Eens te meer een bewijs dat we moeten kiezen voor de volledige automatische toekenning van school- en studietoelagen om voluit te gaan voor de creatie van onderwijskansen”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Helsen (CD&V).
06/04/2010 - Vera Jans
In 2008 – 2009 schreven 6063 gedetineerden zich in voor een opleiding. Het zijn vooral de iets oudere en (hoger) geschoolde gedetineerden, vrouwen en autochtone gedetineerden die gebruik maken van het onderwijsaanbod in de Vlaamse gevangenissen. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans.
Vlaanderen in Actie: Kris Peeters en Koen Van den Heuvel doen hun ambities uit de doeken
26/03/2010 - Koen Van den Heuvel
Opiniestuk van Koen Van den Heuvel
10/02/2010 - Veerle Heeren
De actie, zoals die vorig jaar door landbouwminister Kris Peeters en toenmalig minister van Volksgezondheid Veerle Heeren werd opgezet om het verbruik van fruit bij de schoolkinderen te activeren, is een groot succes.

Pagina's