Onderwijs

22/09/2015 - Hilde Crevits
In het Centrum Leren en Werken Castor in Vilvoorde is in aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de nieuwe opleiding ‘Behandelaar Luchtvracht en Bagage’ voorgesteld. Het is de eerste keer dat in het deeltijds beroepssecundair onderwijs een beroepskwalificatie wordt omgezet naar een opleiding in leren en werken. De nieuwe opleiding is een voorbeeld van hoe Onderwijs, Werk en de bedrijfswereld de handen in elkaar kunnen slaan voor het duaal leren.
16/09/2015 - Hilde Crevits
Vanaf vandaag is de nieuwe website EHBO op school online. De website biedt scholen een leidraad om EHBO-lessen te organiseren. De lancering van de website maakt deel uit van het actieplan van Vlaams minister van Onderwijs Crevits. Minister Crevits streeft ernaar dat elke jongere die het secundair onderwijs verlaat een minimum aan kennis en vaardigheden heeft voor levensreddende handelingen.
11/09/2015 - Hilde Crevits
De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de conceptnota ‘Professionele bachelor verpleegkunde’ goedgekeurd. Vanaf het academiejaar 2016-2017 wordt de bacheloropleiding verpleegkunde een vierjarige opleiding. In het nieuwe concept wordt een contractstage ingevoerd waarbij studenten verpleegkundige op het einde van hun bacheloropleiding al deeltijds in de gezondheidssector aan de slag gaan. De toekomstige verpleegkundigen zullen met hun diploma breder opgeleid zijn waardoor zij met hun diploma in alle sectoren van de gezondheidszorg of welzijn aan de slag kunnen. Op die manier voldoet Vlaanderen aan de Europese richtlijn over gereglementeerde beroepen.
09/09/2015 - Hilde Crevits
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en de Vlaamse Hogescholenraad hebben vandaag de platformtekst ‘Leren door maatschappelijk engagement’ ondertekend. Alle hogescholen verbinden er zich toe om in de lerarenopleiding het onderdeel maatschappelijk engagement expliciet op te nemen en dat ook zichtbaar te maken. Concreet houdt dit in dat elke toekomstige leraar zich inzet voor een maatschappelijk engagement tijdens de opleiding. Dit warm en positief engagement zal de uitstraling van de leraar en van het onderwijs versterken. Minister Hilde Crevits roept de hogescholen op dit engagement ook op te nemen met het oog op de begeleiding van de oorlogsvluchtelingen.
Via een Belga-bericht maakten de CD&V-leden van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement vandaag kennis met de wereldvreemde reactie van hun collega Koen Daniëls ten aanzien van de platformtekst ‘Leren door maatschappelijk engagement’. Waar deze platformtekst van de Vlaamse hogescholen en de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits door het verankeren van ‘maatschappelijke engagement’ in de initiële lerarenopleiding net een basis wil leggen om toekomstige leraren beter voor te bereiden op een succesvolle instroom in hun beroep, vindt Koen Daniëls dit een vreemde prioriteit. CD&V-commissarissen onderwijs Kathleen Helsen, Jos De Meyer, Jan Durnez en Jenne De Potter zijn ervan overtuigd dat het versterken van ‘maatschappelijk engagement’ in de initiële lerarenopleiding toekomstige leraren beter voorbereidt om in de diverse school- en klasrealiteit van vandaag voor alle leerlingen een uitdagende leeromgeving te ontwikkelen. Het is dan ook zonder meer een onderwijsprioriteit om de win-winsituatie die zo ontstaat – sterkere en beter voorbereide leerkrachten en leerlingen die beter tot hun recht komen op school – in een breed partnerschap ten volle te benutten.

Pagina's