Onderwijs

08/09/2015 - Hilde Crevits
In Oostende heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de campagne ‘Jong & Geletterd’ gelanceerd. De Week van de Geletterdheid, van 7 tot 13 september 2015, staat dit jaar in het teken van jongeren. Hoewel in Vlaanderen jongeren het niet slecht doen op vlak van geletterdheid in vergelijking met de meeste andere landen, is toch 1 op 10 onvoldoende geletterd. De 5e editie van de Week van de Geletterdheid sensibiliseert niet alleen over het probleem van laaggeletterdheid bij jongeren, maar wil ook oplossingen aanreiken.
25/08/2015 - Hilde Crevits
Op voorstel van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de nieuwe professionele bacheloropleiding mondzorg goedgekeurd. Die zal vanaf het academiejaar 2016-2017 worden aangeboden door de Artevelde­hogeschool en de UC Leuven-Limburg. De opleiding zal studenten opleiden tot mondzorgassistent of mondhygiënist. Zij kunnen belangrijke ondersteuning bieden binnen de sector van de tandartsen. Zo vult de opleiding een belangrijke nood op de arbeidsmarkt in.
10/08/2015 - Kathleen Helsen
De afgelopen weken hield Vlaams Parlementslid en voorzitter van de Commissie Onderwijs Kathleen Helsen een online bevraging rond kind- en jongerenbegeleiding. Op de website www.ontwikkelmee.be konden leerlingen, leerkrachten en ouders een enquête invullen om hun mening te geven. In totaal namen 700 leerlingen, leerkrachten en ouders deel aan deze enquêtes. Dit leverde een schat aan informatie. Die wil Helsen de komende weken gebruiken om een voorstel voor een nieuw hulpverleningsaanbod voor kinderen en jongeren te ontwikkelen.
06/08/2015 - Hilde Crevits
In het academiejaar 2014 - 2015 volgden 5.300 studenten uit het hoger onderwijs via het uitwisselingsprogramma Erasmus een deel van hun studies of stage in een ander Europees land, goed voor een opmerkelijke toename van 20% ten opzichte van een jaar eerder. De internationale mobiliteit van studenten in Vlaanderen blijft hiermee jaar na jaar stijgen. Vanaf volgend academiejaar kunnen studenten via het programma ook buiten Europa op uitwisseling.
18/07/2015 - Jos De Meyer
Na een eerste kennismaking met het Masterplan Scholenbouw dat de Vlaamse Regering op vrijdag 17 juli 2015 goedkeurde, spreekt Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer zijn grote appreciatie uit voor dit plan, dat voor een historische kentering zal zorgen in het beleid op het vlak van schoolinfrastructuur. Voor het eerst is er een plan dat een geïntegreerde aanpak toelaat en er mee zal voor zorgen dat er aan een structurele oplossing van de capaciteitsuitdaging kan worden gewerkt.

Pagina's