Welzijn & gezondheid

16/12/2016 - Cindy Franssen
De plenaire vergadering van de Senaat heeft vandaag ingestemd met het opstellen van een informatierapport over de eliminatie en de preventie van hormoonverstorende stoffen. “Met dit informatierapport willen we de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten adviseren over noodzakelijke beleidsmaatregelen om hormoonverstorende stoffen terug te dringen”, zegt initiatiefnemer senator Cindy Franssen (CD&V).
05/12/2016 - Katrien Schryvers
Bijna een vijfde van de jongeren die vorig jaar in een gemeenschapsinstelling verbleven, kreeg te maken met isolatie. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers ontving van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.
08/11/2016 - Sonja Claes
Het leven in partnerschap draagt in belangrijke mate bij tot geluk. Dat geldt niet alleen voor jong, ook voor oud. Alleen is het voor bejaarde koppels waarvan één partner zwaar zorgbehoevend wordt niet evident om samen te blijven. Onze regelgeving laat immers niet toe dat de niet-zorgbehoevende partner mee intrekt in het woonzorgcentrum. Vlaams volksvertegenwoordiger Sonja Claes legde eerder al een conceptnota neer met voorstellen om hieraan te verhelpen. Na bespreking in het Vlaams Parlement resulteerde die uiteindelijk in een voorstel van decreet. Dat wordt op dinsdag 8 november in de commissie welzijn van het Vlaams Parlement goedgekeurd. Sonja Claes: “Alles is klaar om ervoor te zorgen dat seniorenkoppels samen kunnen blijven, ook wanneer ze zwaar zorgbehoevend worden.”
03/11/2016 - Katrien Schryvers
Recent pleitte een onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen voor de mogelijkheid tot digitale registratie van orgaandonoren. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers vindt dit een goed idee en vraagt de digitalisering uit te breiden tot de laatste wilsbeschikking. De bevoegde minister liet in antwoord op een parlementaire vraag weten aan Schryvers dit voorstel genegen te zijn.
03/11/2016 - Katrien Schryvers
Recent pleitte een onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen voor de mogelijkheid tot digitale registratie van orgaandonoren. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers vindt dit een goed idee en vraagt de digitalisering uit te breiden tot de laatste wilsbeschikking. Minister Homans liet in antwoord op een parlementaire vraag weten aan Schryvers dit voorstel genegen te zijn.

Pagina's