Welzijn & gezondheid

Het Europees Parlement wil het gebruik van ongezonde transvetten in industrieel verwerkte levensmiddelen streng beperken. Transvetten ontstaan bij het harden van plantaardige oliën en worden gebruikt in margarine, koekjes, gebak en frituurvet. Het EP ijvert voor Europese maxima voor het gehalte aan industriële transvetten in alle levensmiddelen. De Commissie moet binnen twee jaar met bindende grenswaarden komen.
12/10/2016 - Katrien Schryvers
40.000 kinderen tussen 0 en 3 jaar worden, onder meer wanneer hun ouders uit werken gaan of een opleiding volgen, opgevangen door één van de 5.600 onthaalmoeders of -vaders in Vlaanderen. “Voor CD&V zijn deze kleinschalige gezinsopvanginitiatieven van onschatbare waarde,” aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, “Ze laten kinderen toe op te groeien in een huiselijke en kleinschalige omgeving die de nodige geborgenheid biedt.” Aangezien het aantal onthaalouders de laatste jaren daalt, heeft CD&V onder haar impuls een pakket maatregelen klaar dat deze opvangvorm naar de toekomst toe moet bestendigen. Ze vond federaal kamerlid Sonja Becq bereid het federale luik daarvan voor haar rekening te nemen: ”Gezinsopvang is voor ons immers een elementaire poot binnen het gehele kinderopvangaanbod”.
21/09/2016 - Vera Jans
Ons land telt na Finland het hoogste aantal zelfdodingen binnen Europa. Met het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie stelt Vlaanderen zich tot doel het aantal zelfdodingen tegen 2020 met 20% te laten dalen ten opzichte van het jaar 2000. Een samenwerking tussen Facebook en het Centrum Ter Preventie van Zelfdoding betekent een niet te onderschatten uitbreiding van het instrumentarium. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans juicht deze evolutie toe: “Sociale media zijn een belangrijke en laagdrempelige contactbron. Ik ben ervan overtuigd dat ze naast de strijd tegen zelfdoding ook een gelijkaardige rol kunnen spelen in de aanpak van cyberpesten.”
21/09/2016 - Vera Jans
Ons land telt na Finland het hoogste aantal zelfdodingen binnen Europa. Met het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie stelt Vlaanderen zich tot doel het aantal zelfdodingen tegen 2020 met 20% te laten dalen ten opzichte van het jaar 2000. Een samenwerking tussen Facebook en het Centrum Ter Preventie van Zelfdoding betekent een niet te onderschatten uitbreiding van het instrumentarium. Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans juicht deze evolutie toe: “Sociale media zijn een belangrijke en laagdrempelige contactbron. Ik ben ervan overtuigd dat ze naast de strijd tegen zelfdoding ook een gelijkaardige rol kunnen spelen in de aanpak van cyberpesten.”
29/08/2016 - Vera Jans
Met de toename van onlinecommunicatie, is ook cyberpesten stevig doorgedrongen in het dagelijkse leven. Vlaams parlementslid Vera Jans volgt de problematiek op de voet en stelt vast dat haar pleidooi voor bijkomende maatregelen in diverse commissies van het Vlaams parlement eindelijk vruchten afwerpt: “Met een globaal actieplan worden bestaande initiatieven ter preventie en aanpak van cyberpesten voortgezet, verder geïntensifieerd en uitgebreid in de 2de helft van 2016 en 2017. Een dergelijke globale aanpak komt niets te vroeg.”

Pagina's