Welzijn & gezondheid

04/02/2016 - Katrien Schryvers
Over de rechtswaarborgen van kinderen en jongeren in detentie, of meer bepaald het gebrek daaraan, trok het Kinderrechtencommissariaat al in 2010 aan de alarmbel. Het KRC deed toen onderzoek in alle gemeenschapsinstellingen en concludeerde dat er nood is aan toezicht en individueel klachtrecht voor de minderjarigen die daar verblijven. Het KRC herhaalt deze oproep sindsdien jaarlijks. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement beantwoorden nu die oproep met een voorstel van decreet. Dat regelt de oprichting van een externe commissie van toezicht op de gemeenschapsinstellingen en andere jeugdinstellingen die besloten opvang organiseren. De commissie wordt geïnstalleerd in de schoot van het Kinderrechtencommissariaat. Het is ook de Kinderrechtencommissaris die de commissie zal voorzitten. Maandcommissarissen zullen de instellingen regelmatig en minstens één keer per maand bezoeken. De jongeren die er verblijven krijgen het recht bij hen zaken aan te kaarten of een klacht te uiten.
02/02/2016 - ceder
Het beeld van de individuele vrijheid wordt door velen als absoluut ideaal naar voor gebracht. Mensen willen controle hebben en houden over hun leven en daar voluit verantwoordelijkheid voor kunnen opnemen, zo klinkt het. Meer zelfs: mensen worden ook geacht die verantwoordelijkheid consequent op te nemen. Ze moeten hun rol spelen in de prestatiemaatschappij. Succes in het leven is een maatstaf voor menselijk geluk. Voor wat, hoort ook altijd wat. Klinkt logisch? Voor iedereen die vlot meedraait in de prestatiemaatschappij zal dat misschien zo zijn. De samenleving heeft het moeilijk met wie niet in dit plaatje past. Dit is overduidelijk geen duurzaam verhaal. In dit nummer van CDR plaatsen we daarom een aantal vraagtekens bij het hedendaagse samenlevingsmodel.
06/01/2016 - Katrien Schryvers
Vlaanderen wil erkenning en ondersteuning voor jonge mantelzorgers.
29/12/2015 - Katrien Schryvers
Minder nood aan OCMW-tussenkomst voor verblijfskost woonzorgcentra; Antwerpen hinkt achterop.
16/12/2015 - Vera Jans
Uit recent bekend gemaakte cijfers van de CM blijkt dat in Vlaanderen naar schatting 4.917 kinderen en jongeren antidepressiva nemen, hieronder ook zo’n 130 kinderen van 5 jaar en jonger.

Pagina's