Welzijn & gezondheid

29/09/2015 - Griet Smaers
Griet Smaers wil moederschapshulp bijna automatisch laten toekennen zonder dat de zelfstandige eerst een aanvraag moet indienen.
21/08/2015 - Els Van Hoof
Het aantal ongeneeslijk zieken dat een aanvraag tot palliatief forfait indient, blijft jaar na jaar toenemen. In 2014 werden 24.283 aanvragen ingediend om een financiële tegemoetkoming te verkrijgen. Dat is een toename van 17,25% in vergelijking met 2010, toen er nog 20.710 aanvragen werden geregistreerd. Deze stijging valt op te tekenen op basis van cijfers die door CD&V-Kamerlid Els Van Hoof werden opgevraagd bij minister voor Volksgezondheid Maggie De Block.
17/07/2015 - Ivo Belet
De Europese Commissie wil dat de lidstaten voor voedselschenkingen aan voedselbanken het laagste btw-tarief of zelfs het nultarief hanteren. Dat laat ze weten in haar antwoord op een parlementaire vraag van Europarlementslid Ivo Belet (CD&V). De Commissie beveelt aan "om bij de vaststelling van de btw voor voedselschenkingen de waarde van die goederen aan te passen aan de omstandigheden en de staat waarin de goederen verkeren op het moment van schenking. Wanneer voedsel kort voor de minimumhoudbaarheidsdatum wordt geschonken of wanneer de goederen niet geschikt zijn voor verkoop (...) zouden de lidstaten die omstandigheden in aanmerking moeten nemen bij het bepalen van de verschuldigde btw; in sommige gevallen (...) zou deze zelfs nul kunnen bedragen."
13/07/2015 - Katrien Schryvers
Vlaamse meerderheidspartijen dienen een resolutie in om het taboe te doorbreken.
13/07/2015 - Vera Jans
"Nergens in Vlaanderen is kraamzorg zo populair en goedkoop als in Limburg” Dat zegt Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V) op basis van cijfers die ze heeft opgevraagd. “Op vijf jaar tijd is het aantal uren kraamzorg in deze provincie met 40 procent gestegen, tot 55.000 uren vorig jaar. Gemiddeld ontvangen Limburgse gezinnen met een pasgeboren kind 41 uren kraamzorg, tegenover 35 uren in de rest van Vlaanderen.”

Pagina's