Welzijn & gezondheid

08/07/2015 - Katrien Schryvers
De Vlaamse meerderheidspartijen willen dat de organisatie van de integrale jeugdhulp wordt bijgestuurd. Daartoe leggen ze vandaag een resolutie ter stemming voor in het Vlaams Parlement. Met de resolutie vragen initiatiefnemers Katrien Schryvers (CD&V), Lorin Parys (N-VA) en Martine Taelman (Open VLD) de Vlaamse regering werk te maken van een verbeterde organisatie en werking van de integrale jeugdhulp. “Na de hoorzittingen die recent plaatsvonden in de commissie Welzijn zijn we tot de conclusie gekomen dat er bijsturingen nodig zijn in het belang van de kinderen en jongeren”, zeggen de drie volksvertegenwoordigers. Ze pleiten onder meer voor het aanscherpen van het preventieve luik, de versterking van het aanbod, de vereenvoudiging van de toegang tot de hulpverlening, en een partnerschap met de politie.
In de commissie Volksgezondheid ondervroegen Kamerleden Nathalie Muylle en Franky Demon de bevoegde minister in verband met de mogelijkheid om een maagverkleining terug te betalen vanaf 16 jaar. De minister liet de deur op een kier.
02/07/2015 - Stefaan Vercamer
‘De administratie onderzoekt in welke mate de daling van het vakantiegeld van duizenden invaliden en gepensioneerden gecompenseerd kan worden.’ Dat heeft de minister van Financiën vanmiddag geantwoord op een vraag van CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer in de plenaire vergadering.
23/06/2015 - Katrien Schryvers
Naar schatting 40.000 Vlaamse jongeren tussen 10 en 24 jaar dragen mee zorg voor hun zieke moeder of vader. Deze kinderen en jongeren hebben door het opnemen van deze zorgtaak vaak minder tijd om te spelen of hun hobby’s uit te oefenen, en hebben ook vaker problemen op school. Zij gaan dan ook minder onbezorgd door het leven dan velen van hun leeftijdsgenoten. Vlaams Volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers ondervond het als kind zelf, en wil dat de specifieke situatie van jonge mantelzorgers wordt erkend. Ze schreef een resolutie met voorstellen om hen te ondersteunen.
18/06/2015 - Sonja Claes
Minister Weyts besliste enkele weken geleden eenzijdig om ritueel slachten naar aanleiding van het islamitische Offerfeest enkel nog toe te laten in erkende slachthuizen. Hij zou geen tijdelijke slachtvloeren meer erkennen. Een werkwijze die de voorbije jaren tot tevredenheid van zowel de moslimgemeenschap als de gemeentebesturen werd toegepast, met maximaal respect voor het dierenwelzijn. Noch de moslimgemeenschap, noch de regering werden bij deze beslissing betrokken. Vlaams parlementslid Sonja Claes roept de minister op om zijn beslissing te herzien: “Een dergelijke beslissing over het belangrijkste feest van de moslimgemeenschap zonder consensus en zonder concrete oplossingen voor de slachtcapaciteit die wegvalt, is de chaos zelf creëren.” Ze vraagt de minister om een jaar uitstel en die tijd zinvol te besteden aan overleg en het waarborgen van de nodige capaciteit.

Pagina's