Werk

17/03/2017 - An Christiaens
Ten gevolge van een Europese Richtlijn, schafte de Vlaamse Regering de vestigingsvoorwaarden vandaag af.
Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven aan de oprichting van een platform tegen zwartwerk. Dit platform brengt de verschillende inspectiediensten van de lidstaten en de Europese Commissie samen. Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere, lid van de Commissie Werk en Sociale Zaken (CD&V): "De oneerlijke concurrentie door schijnzelfstandigen en betalingen in het zwart stopt niet aan de grenzen. Een Europees plan van aanpak zorgt ervoor dat inspectiediensten nauwer samenwerken."
Het Europees Parlement keurde een reeks voorstellen goed om de jeugdwerkloosheid in Europa efficiënter aan te pakken. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken, pleit voor het matchen van vaardigheden van werkzoekenden met vacatures. Vandenkendelaere: “Een baan zoeken louter op basis van diploma’s is niet meer van deze tijd. In Vlaanderen boeken we al goede resultaten met het matchen van werkzoekenden en vacatures op grond van competenties. Dit laat toe werkzoekenden te (her)oriënteren naar knelpuntberoepen. De Vlaamse competentiedatabank moet Europees uitgerold worden, om de arbeidsmobiliteit binnen Europa nog meer te bevorderen. Die aanbeveling maak ik alvast over aan Europees Commissaris Marianne Thyssen die dit voorjaar een Europese skills agenda voorstelt.”
03/12/2015 - Nathalie Muylle
Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) verkoos vandaag de meest ondernemingsgezinde politici van het land. Het NSZ deed een enquête onder haar 40.000 leden met de vraag welk voorstel ze zo spoedig mogelijk gerealiseerd willen zien. De naam van het parlementslid en zijn of haar partij werden daarbij niet vermeld. De leden van het NSZ zetten het wetsvoorstel om ‘het vrij aanvullend pensioen van de zelfstandigen (VAPZ) te verbeteren’ op plaats 2. Dat voorstel kwam van CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle, die daarmee knap zilver haalt.

Pagina's