Werk

Het Europees Parlement wil Europese werknemers beter beschermen tegen werkgerelateerde ongevallen en ziektes. Het keurde vandaag een nieuw Strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk (2014-2020) goed, dat van toepassing is op de 217 miljoen werknemers die de EU telt. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie tewerkstelling: "Jaarlijks gebeuren er drie miljoen ernstige arbeidsongevallen in de EU, waarvan 4000 dodelijke. Er is dus nog werk aan de winkel. De verbetering van de arbeidsomstandigheden moet Europees worden aangepakt om concurrentie tussen de lidstaten te vermijden."
29/09/2015 - Griet Smaers
Griet Smaers wil moederschapshulp bijna automatisch laten toekennen zonder dat de zelfstandige eerst een aanvraag moet indienen.
17/08/2015 - Robrecht Bothuyne
De lage werkzaamheid van kansengroepen, van allochtonen in het bijzonder, is een blijvend knelpunt op de Vlaamse arbeidsmarkt. Taalachterstand vormt een belangrijke hinderpaal, allicht de belangrijkste. VDAB organiseert daarom taalopleidingen, meestal geïntegreerd in beroepsopleidingen. Het succes blijft echter achterwege: van wie slaagt, vindt na 6 maand slechts 40% een job, ondanks de aantrekkende vacaturemarkt. Maar niet alleen bij de kwaliteit van de geboden opleidingen kunnen vragen gesteld worden. Ook de kwantiteit gaat eerder achteruit dan vooruit. Vorig jaar werden door VDAB minder taalopleidingen georganiseerd dan voorheen. Bovendien slagen ook steeds minder werkzoekenden in de cursussen. De allochtone werkloosheid is er helaas nochtans niet op verminderd. Dit alles blijkt uit de antwoorden op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V).
07/08/2015 - Stefaan Vercamer
Bijna de helft van het aantal mensen die een inschakelingsuitkering ontvangt, is middengeschoold. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer aan de minister van Werk. Middengeschoolden zijn personen met een diploma van het algemeen hoger, het hoger technisch, het hoger kunst- of hoger beroepssecundair onderwijs, alsook de personen in het bezit van een diploma post-secundair niet-hoger onderwijs.
02/08/2015 - Robrecht Bothuyne
Al jaren werkt minister Muyters aan een versterking van de interregionale mobiliteit van werkzoekenden. Belangrijkste doelstelling is het invullen van Vlaamse knelpuntvacatures door Brusselse en Waalse werkzoekenden. Ondanks eerdere zegebulletins blijkt echter dat deze inspanningen maar een beperkt rendement opleveren. Zo stuurde VDAB in 2014 beduidend minder vacatures door naar de Waalse Forem en het Brusselse Actiris. Nochtans waren er in 2014 terug meer vacatures. Er waren vorig jaar ook iets minder Walen en Brusselaars die in Vlaanderen aan de slag zijn gegaan. Dat blijkt uit de antwoorden op parlementaire vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne.

Pagina's