Werk

‘We doen al heel wat voor de zelfstandige distributiesector. Ik moedig hen dan ook aan om deze kansen te grijpen’., zeggen CD&V-Kamerleden Leen Dierick en Stefaan Vercamer. De bestaande wet biedt immers perspectieven. Daarnaast neemt minister van Werk en Economie Kris Peeters verschillende initiatieven in het kader van e-commerce.
27/07/2015 - Griet Smaers
Koppels met kinderen moeten tegenwoordig alles tegelijk zijn: een meer dan degelijke werknemer, een perfecte ouder en een betrouwbare mantelzorger. In elke sociale positie worden verwachtingen geschapen die heel moeilijk in te vullen zijn. CD&V-Kamerlid Griet Smaers heeft daarom het statuut van de ‘ondersteuner’ uitgewerkt, dat de combinatie arbeid en gezin moet vergemakkelijken.
10/07/2015 - Stefaan Vercamer
Deze regering heeft een ambitieus project voor de werkgelegenheid. Met forse structurele lastenverlagingen willen we een klimaat creëren waarin werkgevers meer en sneller aanwerven. In de horeca worden dan weer bijkomende specifieke maatregelen voorgesteld, zoals flexi-jobs. Maar is dat wel de meest geschikte piste en leidt dit tot duurzame tewerkstelling?
23/06/2015 - Stefaan Vercamer
‘We hebben nood aan een mentaliteitsshift. Werkgevers moeten bewust nadenken over hoe ze de schat aan ervaring van oudere werknemers op een goede manier kunnen inzetten ten bate van hun bedrijf.’, zegt CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer. Hij stelt voor dat we vanaf nu spreken van ‘ervaren werknemers’ in plaats van ‘oudere werknemers’.
02/06/2015 - Stefaan Vercamer
Stefaan Vercamer pleit volop voor de loopbaanrekening: ‘Als we de mogelijkheid geven om een loopbaanrekening op te bouwen, kan het daarop gespaarde bedrag gebruikt worden om het in bepaalde periodes van de loopbaan iets rustiger aan te doen. Zo krijgt de werknemer zelf een hefboom in zijn loopbaan in handen, en maken we tegelijkertijd werk van werkbaar werk. De werknemer kan het opgespaarde bedrag ook gebruiken als aanvullend pensioen.’

Pagina's