Werk

28/05/2015 - Nahima Lanjri
De plenaire vergadering keurt straks een resolutie goed van Kamerleden Nahima Lanjri (CD&V), Valerie Van Peel (N-VA), Ine Somers (Open VLD) en Damien Thiéry (MR), die een toetssteen moet zijn voor het armoedebeleid van deze regering. De vier partijen van de meerderheid tekenen daarmee een traject uit voor de regering-Michel.
20/05/2015 - Nahima Lanjri
Vandaag heb ik samen met mijn collega’s David Clarinval (MR), Egbert Lachaert (Open VLD), Wouter Raskin (N-VA) een akkoord ondertekend over een resolutie, die de regering aanspoort om actie te ondernemen tegen sociale dumping. Sociale dumping bedreigt de werkgelegenheid in ons land, veroorzaakt oneerlijke concurrentie voor onze bedrijven en leidt vaak tot een vorm van moderne slavernij.
08/05/2015 - Kris Peeters
De regering heeft een ontwerp-KB over SWT, gebaseerd is op het akkoord van de Groep van 10, goedgekeurd. Het KB komt tegemoet aan de verwachting van vele mensen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) dat er een langere overgangsfase zou komen en dat de nieuwe beschikbaarheidsregels niet op hen van toepassing zouden zijn. Dat maakt Vicepremier en Minister van Economie, Werk en Consumentenzaken Kris Peeters vandaag bekend. “Dit is een belangrijke stap. We hebben altijd gezegd dat we rechtszekerheid wilden bieden. Dat zal er komen. Volgende stap is finale goedkeuring,” aldus de Vicepremier.
06/05/2015 - Kris Peeters
Minister van Werk en Economie Kris Peeters roept op om bij de samenstelling van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen in 2016 de verhouding mannen-vrouwen te respecteren. Hij doet dit naar aanleiding van de bespreking van het ‘voorontwerp van wet over de organisatie van de sociale verkiezingen’, vandaag in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Die sociale verkiezingen worden om de 4 jaar georganiseerd en duiden de vertegenwoordigers van het personeel in de inspraakorganen van de ondernemingen aan. “De sociale verkiezingen vormen een essentieel element van de sociale democratie in ons land, maar we stellen vast dat te weinig vrouwen de kans krijgen of grijpen om zich kandidaat te stellen. Dat móet en kán anders,” benadrukt Minister van Werk en Economie Kris Peeters.
05/05/2015 - Kris Peeters
Vandaag, dinsdag 5 mei, heeft Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters de sociale partners van de logistiek- en distributiesector ontvangen. Tijdens deze ‘Ronde Tafel E-commerce’ werd besproken hoe nachtarbeid in de e-commerce, waar voornamelijk de logistieke en distributiesector gevat zijn, mogelijk te maken. Dit moet de jobcreatie in België nóg versterken. Tijdens de Ronde Tafel deze middag toonden de meer dan 40 afgevaardigden uit de sector en de paritaire comités zich unaniem bereid om deze discussie onmiddellijk aan te vatten. Nu zal sociaal overleg binnen de paritaire comités worden opgestart. Dit moet leiden tot een werkbaar kader voor nachtarbeid, en moet resulteren in kwaliteitsvolle jobs. In juni volgt opnieuw een Ronde Tafel, waar Minister van Werk en Economie Kris Peeters een stand van zaken zal opmaken.

Pagina's