Werk

Het Europees Parlement gaf vandaag zijn goedkeuring aan een voorstel om dit jaar 1 miljard euro vervroegd vrij te maken voor projecten die jongeren aan een job, stage of opleidingsplaats helpen. Hiermee zouden tussen de 350.000 en 650.000 Europese jongeren geholpen kunnen worden. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): "7 miljoen werkloze jongeren in Europa is een onhoudbare situatie. Dit moét veranderen. En snel. Deze 'financiële kick-start' voor het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief is een kans die de lidstaten moeten grijpen om met deze centen doeltreffende projecten op te zetten. Met een Europese voorafbetaling van 30% is er simpelweg geen excuus meer om te treuzelen."
28/04/2015 - Kris Peeters
Op de Internationale Dag voor Veiligheid op de Werkvloer heeft Vicepremier en Minister van Werk en Economie Kris Peeters de Belgische, Europese en Internationale vakbonden ACV, ABVV, ACLVB, EVV-CES ontvangen. Minister van Werk Kris Peeters wil meer aandacht voor het gevaar van reprotoxische stoffen, die kunnen leiden tot een vermindering van de vruchtbaarheid of afwijkingen bij een ongeboren kind. Kris Peeters gaf aan dat hij de Belgische regels hieromtrent bij hoogdringendheid zal aanpassen, in overleg met de sociale partners. Daarnaast benadrukte Kris Peeters dat hij voorstander is van een herziening en verstrenging van de ‘grenswaarden’ voor kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Dit debat op Europees niveau moet dringend opnieuw geopend worden. Hij zal Europees Commissaris voor Werk Marianne Thyssen contacteren om samen op Europees niveau de noodzakelijke aanpassingen te bewerkstelligen.
27/04/2015 - Kris Peeters
Sinds 1 juli 2014 is het stelsel van de dienstencheques een geregionaliseerde materie. Dat is het gevolg van de 6° staatshervorming. De evaluatie van het stelsel van dienstencheques gebeurt in bijgaand rapport voor het kalenderjaar 2013, toen het nog een uitsluitend federale materie was. Dit 10de jaarrapport evalueert het stelsel van de dienstencheques, en biedt u
27/04/2015 - Kris Peeters
Vandaag, maandag 27 april 2015, hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) de kadercao’s omtrent de KB’s over SWT en landingsbanen voor de jaargangen 2015-2016 afgesloten. Nadat de Kamer vorige week stemde over de Wet op de indexsprong en de Wet op de loonmarge, die voor 2016 een maximale loonsverhoging van 0.5% van de brutoloonmassa en 0.3% netto mogelijk maakt, is dit opnieuw een belangrijke stap in het sociaal overleg. De beslissing van de sociale partners binnen de NAR laat toe dat het sociaal overleg nu volop verder gaat op sectoraal niveau, zowel voor de loonmarge, SWT als de landingsbanen.
24/04/2015 - Kris Peeters
Verschillende organisaties van de Schone Kleren Campagne hebben deze voormiddag een ‘schoon’ koerstruitje overhandigd aan Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. Ze pleiten voor een beleid dat druk zet op kledingbedrijven om in eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden te produceren. Vicepremier Kris Peeters vindt deze verwachtingen pertinent en waardevol. “Initiatieven die focussen op verbeterde en veilige arbeidsomstandigheden wil ik zondermeer stimuleren”, benadrukt Kris Peeters. Samen met zijn collega’s in de federale regering stelt Minister van Werk en Economie Kris Peeters daarom een ‘Nationaal Actieplan Bedrijven en Mensenrechten’ in het vooruitzicht.

Pagina's