Werk

16/04/2015 - Stefaan Vercamer
‘Het is niet omdat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een groter bedrag terugvordert, dat de sociale fraude is toegenomen,’ zegt CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer in een reactie. De cijfers van Demir hebben bovendien niet alleen betrekking op de werkloosheidsuitkeringen, maar op alle uitkeringen van de RVA. Daarnaast werd in 2013 maximaal 46,5 miljoen euro aan onterechte uitbetalingen ontdekt en teruggeëist. Dit is gelijk aan 0,4 procent van de totale jaarlijkse uitgaven van de RVA.
16/04/2015 - Sonja Becq
In de periode 2011-2014 is het aandeel vrouwen op de totale populatie van 100% die aangesloten is bij een aanvullende pensioenregeling, toegenomen van 33,4% tot 40,28%. Dit blijkt uit een parlementaire vraag (SV 15) van CD&V-Kamerlid en pensioenspecialiste Sonja Becq aan de bevoegde minister. Dit wordt voornamelijk verklaard door de opstart van de sectorplannen in grote sectoren zoals de non-profitsector, waar veel vrouwen actief zijn.
14/04/2015 - Kris Peeters
Mantelzorgershoeven niet op zoek naar werk. Dat blijft zo. Ze ontvangen een maandvergoeding van 266 of 216 euro. Werklozen die zorg willen verlenen aan hun naasten en hiervoor een (medisch) attest kunnen voorleggen, hebben recht op maximaal 48 maanden (in plaats van 36) mantelzorg, net zoals ook mensen met een baan 48 maanden ‘gemotiveerd tijdskrediet’ kunnen opnemen. Dat staat in een KB dat Minister voor Werk Kris Peeters heeft uitgewerkt dat met terugwerkende kracht van kracht is van 1 januari 2015 af. De Vicepremier wenst bovendien na te gaan hoe hij de bescherming van mantelzorgers kan verbeteren met onder andere een ongevallenverzekering en pensioenrechten.
01/04/2015 - Sonja Claes, - Jos De Meyer
Op de dag dat de beschutte en sociale werkplaatsen worden omgevormd tot maatwerkbedrijven, geven die laatste het signaal dat er nog veel onduidelijkheden blijven met betrekking tot het financiële plaatje en de toeleiding.
30/03/2015 - Kris Peeters
“Het akkoord over de begroting vrijwaart onze sociale zekerheid, voorziet een historische ommezwaai in justitie, én zet in op jobs. We ondersteunen de economie en stimuleren jobcreatie in e-commerce en in de horeca. Met de ‘ingroeibanen’ willen we meer jobs voor jongeren creëren en werkbaar werk voor oudere werknemers. Dé centrale prioriteit van deze regering, jobs, krijgt dus meer vorm”, aldus Vice-eersteminister en Minister voor Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters.

Pagina's