Werk

De voorbije dagen stonden de dienstencheque-ondernemingen in het oog van de storm, nadat volgens een onderzoek van het Minderhedenforum was gebleken dat liefst 2 op 3 dienstenchequebedrijven zich schuldig maakt aan discriminatie. De resultaten werden bekomen via een Mystery Calling bij 300 dienstencheque-ondernemingen.
19/02/2015 - Veli Yüksel
4,37% van de werknemers van de Belgische Spoorwegen heeft een niet-Belgische of allochtone achtergrond. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Veli Yüksel aan de minister van Mobiliteit. Het percentage omvat de werknemers die niet beschikken over de Belgische nationaliteit of in een ander land dan België werden geboren. Yüksel grijpt de cijfers aan om te pleiten voor streefcijfers binnen de federale overheidsbedrijven en overheidsdiensten.
19/02/2015 - Els Van Hoof
De federale administraties zijn goed op weg op de vooropgestelde quota te bereiken. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Els Van Hoof aan de minister van Ambtenarenzaken. Voor zowel mandaatfuncties als voor het middenkader mag immers niet meer dan twee derden van de hiërarchie van hetzelfde geslacht zijn.
19/02/2015 - Nahima Lanjri
De sociale inspectiediensten geven aan dat de controles op de wet tegen schijnzelfstandigheid zeer moeilijk verlopen. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude. Het verhoren van de werknemers met een schijnstatuut in de bouwsector duurt erg lang. Vaak moet er ook een beroep gedaan worden op tolken.
12/02/2015 - Jos De Meyer
Op 1 april zal het maatwerkdecreet in werking treden, waarmee maatwerkbedrijven (gewezen beschutte- en sociale werkplaatsen) voortaan aan de hand van een nieuwe financieringsmethodiek zullen gefinancierd worden. In de overgangsperiode van 5 jaar zullen deze maatwerkbedrijven middelen ontvangen o.b.v. hun effectieve tewerkstelling in 2013-2014. In die berekening zou echter de tijdelijke werkloosheid niet meegenomen worden, wat voor enkele ex-beschutte werkplaatsen financieel erg nefaste gevolgen zou kunnen hebben.

Pagina's