Buitenlands beleid & Defensie

dinsdag 20 januari 2015 - Sarah Claerhout
Op 15 december 2014 dienden de meerderheidspartijen MR, CD&V, Open VLD en N-VA in het federale parlement een resolutie in die bepleit dat de Belgische regering de Palestijnse staat erkent ‘op het ogenblik dat het meest geschikt wordt geacht’. Belangrijk bij de bepaling van dat tijdstip is dat de legitieme verwachtingen van vrede, veiligheid en welvaart van zowel de Palestijnse als de Israëlische bevolking worden gerespecteerd.
dinsdag 27 maart 2012 -
De werkgroep Mensenhandel van de Senaat keurde haar eindrapport goed. CD&V-Senator Dirk Claes opgetogen over het eindresultaat
dinsdag 13 november 2012 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Peeters heeft de Luxemburgse premier Juncker ontvangen in Kasteel d’Ursel te Hingene. Tijdens het ministerieel overleg hadden minister-president Peeters en premier Juncker het over de gemeenschappelijke uitdagingen voor Vlaanderen en het Groothertogdom Luxemburg in de toekomst, en enkele Europese dossiers.
woensdag 10 juli 2013 -
Er is nood aan jongeren die een carrière binnen het leger willen starten,” aldus Kristof Waterschoot, “maar daarbij is het ook nodig om te luisteren naar deze jongeren en hun verwachtingen"
woensdag 15 januari 2014 - Johan Verstreken
“Samen met de internationale partners zal er in het eerste kwartaal van 2014 in Brussel een internationale Conferentie plaatsvinden over de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit”. Dit bleek uit een antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken aan CD&V-gemeenschapssenator Johan Verstreken in de bevoegde Commissie. Verstreken vroeg hem onder andere welke rol ons land kon spelen om het welslagen van de vredesgesprekken te ondersteunen.
woensdag 12 maart 2014 - Ivo Belet
Het ‘Safe Harbour’-akkoord met de VS dat de gegevens van EU-burgers die door Amerikaanse bedrijven worden beheerd, moet beschermen, werkt niet naar behoren en moet worden opgeschort. Dit is één van de eisen van het Europees Parlement in een tekst waarmee het een onderzoek naar de gevolgen van het NSA-spionageschandaal afrondt. Europarlementslid Ivo Belet: “De bescherming van de privacy van de Europese burgers is vandaag helemaal zoek. Inlichtingendiensten als de Amerikaanse NSA zijn vandaag, door hun systeem van massale observatie, effectief op de hoogte van het kleinste detail van het leven van alle burgers. En grote Amerikaanse internetbedrijven doen hier massaal aan mee. Als we vandaag de klok niet stopzetten en deze fundamentele kwestie bij de wortel aanpakken, worden we over een aantal jaren wakker in een maatschappij zonder privacy.”
vrijdag 09 december 2011 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Kris Peeters stelt het beleidsdocument mensenrechten en het Vlaamse internationaal beleid voor.
woensdag 22 april 2015 - Ward Kennes
Nog steeds worden massavernietigingswapens ingezet in oorlogssituaties. Gelukkig zijn er internationaal ook niet te miskennen vredessignalen. Al mag dat geen aanleiding zijn tot naïef pacifisme. Ward Kennes: “We moeten onze waarden, vrijheid en democratie kunnen beschermen, maar daarvoor zijn niets- en niemandontziende massavernietigingswapens geen optie.”
Eindelijk is het er. Met dank aan Herman Van Rompuy: een globaal Europees plan om ons uit deze crisis te tillen en zo een einde te maken aan een Europa dat teveel in de greep zit van het wantrouwen van de markten en de ratingbureaus. Het is een ambitieus en tegelijk realistisch plan, met structurele en institutionele maatregelen om de cyclus van wantrouwen te doorbreken. Want het vertrouwen herstellen dat blijft met stip opdracht nummer één om deze crisis te overwinnen. En daarvoor is perspectief nodig.
dinsdag 26 februari 2013 - Kris Peeters
Vandaag onderneemt Vlaams minister-president Kris Peeters een ééndaagse politiek-economische zending naar Barcelona. Het betreft in de eerste plaats een economische zending waarbij de Mobile World Congress (MWC) beurs en de Vlaamse standhouders op deze beurs bezocht zullen worden. De Mobile World Congress beurs is 's werelds grootste tentoonstelling voor de mobile industrie. Minister-president Peeters zal tijdens zijn bezoek aan MWC dan ook contacten leggen met door FIT geselecteerde targetbedrijven om Vlaanderen te promoten als aantrekkelijke investeringsregio.