Buitenlands beleid & Defensie

vrijdag 23 november 2012 - Marianne Thyssen
Europa vecht elke dag tegen de financieel-economische crisis. Dat doet het niet alleen met steunmaatregelen op de korte termijn, maar ook op de langere termijn door de Economische en Monetaire Unie structureel te versterken. Herman Van Rompuy gaf in juni een voorzet, met een rapport waarin hij pleit voor een bankenunie, een begrotingsunie, een sterkere economische unie en een democratische politieke unie. In het Europees Parlement kreeg Marianne Thyssen de opdracht om die vier pijlers verder uit te werken. Het resultaat van haar werk kreeg deze week ruime steun in dat parlement.
dinsdag 01 oktober 2013 - Kris Peeters
Vlaams minister-president Peeters heeft een Myanmarese delegatie onder leiding van de vicepresident Nyan Tun ontvangen. De Myanmarese delegatie – die behalve de vicepresident ook bestaat uit de minister van Transport Nyan Htun Aung, de viceminister van Buitenlandse Zaken Thank Kyaw, en verschillende afgevaardigden van de ministeries van transport en buitenlandse zaken – brengt deze week een werkbezoek aan Vlaanderen.
vrijdag 14 februari 2014 - Steven Vanackere
Op donderdag 13 februari keurde de Kamer een resolutie goed die de zorgwekkende situatie in Oekraïne aankaart waarin het land zich bevindt sinds ze de associatieovereenkomst met de EU niet heeft ondertekend. “De resolutie blijft de deur openhouden voor Oekraïne om de associatieovereenkomst te onderteken, maar wil ook een krachtig signaal zenden naar de Oekraïense autoriteiten door het geweld tegen vreedzame betogers te veroordelen en te pleiten voor diplomatieke sancties bij gebruik van nieuw geweld,” verklaart Steven Vanackere nader. “Bovendien ondersteunt de resolutie de krachtige taal die de EU heeft gesproken tegenover Oekraïne. Door dergelijke ferme standpunten in te nemen, toont de EU dat zij niet enkel een markt is, maar ook waarden uitdraagt. En het zijn net die waarden, zoals vrijheid van mening, persvrijheid of democratie, die in Oekraïne onder druk staan”.
woensdag 07 september 2011 - Marianne Thyssen
Marianne Thyssen licht de gevolgen voor de eurozone toe.
donderdag 05 maart 2015 - Sarah Claerhout
Voor Sarah Claerhout bewijst de moord op oppositieleider Boris Nemtsov dat de politieke en mensenrechten in Rusland niet au sérieux genomen worden. Daarom vraagt ze aan minister van Buitenlandse Zaken Reynders een actieve rol van België om als voorzitter van de Raad van Europa het respecteren van de mensenrechten aan te kaarten bij Russische president.
vrijdag 20 april 2012 - Ivo Belet
De Europese Unie moet de sancties tegen Myanmar tijdelijk opschorten, om de hervormingen in het land te ondersteunen. Dat staat in een ontwerp-resolutie die het Europese Parlement morgen vrijdag met een grote meerderheid zal goedkeuren. Alle democratische fracties in het EP hebben hierover een akkoord bereikt.
vrijdag 12 oktober 2012 - Steven Vanackere
De Wereldbank houdt op dit ogenblik in Tokyo haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Vicepremier en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, Steven Vanackere breekt er een lans voor het recht op voedsel. Hij doet dat in het Ontwikkelingscomité van de Wereldbank.
woensdag 27 maart 2013 - Johan Verstreken
CD&V-senatoren Claes en Verstreken willen dat situatie aangekaart wordt in Europa. Vandaag werd in de Senaat de oppositieleidster van het Iraans verzet mevrouw Rajavi ontvangen. Dit gebeurde op uitnodiging van CD&V-senator Dirk Claes, als voorzitter van het Belgische Comité van Parlementsleden voor een Democratisch Iran.
woensdag 13 november 2013 - Koen Geens
Minister van Financiën, Koen Geens, heeft de toelating gegeven om fiscale attesten uit te reiken voor giften in geld die op de gemeenschappelijke rekening van het "Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties" zullen worden gestort. Het betekent dat giften van ten minste 40 Euro in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Dit kadert in de actie "Haiyan 21-21, hulp aan de slachtoffers van de tyfoon". De giften kunnen gestort worden op de unieke rekening BE17 000-0000021-21.
zaterdag 05 april 2014 - Kris Peeters
Op voorstel van minister-president Kris Peeters heeft de Vlaams regering het ontwerp van decreet tot instemming met het Verdrag tot Oprichting van het Internationaal Instituut voor Democratie en Verkiezingsondersteuning (IDEA) principieel goedgekeurd. Minister-president Kris Peeters zal nu namens de Vlaamse regering de nodige adviezen aanvragen met het oog op de definitieve goedkeuring en indiening in het Vlaams Parlement.